Engelsk versjon av denne teksten her

Alternative descriptive text

Telenor ASAs redegjørelse av aktsomhetsvurderinger for 2022i tråd med Åpenhetsloven er tilgjengelig på side 48-52 (Menneskerettigheter) i sin siste årsrapport: Telenor Årsrapport 2022.pdf

Telenor ASA og dets norske datterselskaper som oppfyller kriteriene i lovens § 3 (Definisjoner), omfattes av loven. Disse datterselskapene inngår i Telenor ASAs redegjørelse med mindre annet er spesifisert. Mer informasjon om Telenors arbeid med menneskerettigheter finnes her: Managing human rights - Telenor Group

Den 1 juli 2022 trådte den norske Åpenhetsloven i kraft.

Loven pålegger at norske selskaper skal:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger for å undersøke sannsynligheten for at driften eller leverandørkjeden har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

  • Redegjøre for aktsomhetsvurderingene offentlig, inkludert prosedyrer og identifiserte risikoområder

  • Dele informasjon ved forespørsel

Rett til informasjon

Åpenhetsloven § 6 (Rett til informasjon) pålegger selskaper å svare på spørsmål fra almennheten knyttet til hvordan selskapet håndterer faktiske eller potensielle konsekvenser knyttet til menneskerettigheter i selskapets drift eller leverandørkjede. Telenor har en etablert prosess for å motta og håndtere slike henvendelser. Dersom du ønsker å sende inn spørsmål kan det gjøres gjennom følgende nettsted: https://transparencyact.integrityline.com/frontpage

Ønsker du mer informasjon om Telenors arbeid med menneskerettigheter?

Du kan lese mer om ansvarlig forretningsarbeid og menneskerettigheter her.

Ønsker du mer informasjon om Åpenhetsloven?

Lovteksten finner du her, og du kan lese mer på Forbrukertilsynets nettsider.