Uppförandekodens principer utgör grunden för vår etiska kultur och definierar kärnan i vårat affärsuppförande.

Vi följer regler

Vi följer lagar, regler och vår policy och, om de står i konflikt med varandra, upprätthåller vi högsta standard

Vi är ansvariga för våra handlingar

Vi söker aktivt information, förstår vårat ansvar och vår bredare påverkan på de samhällen där vi är verksamma

Vi är transparenta och ärliga

Vi är öppna och ärliga med våra utmaningar

Vi ifrågasätter

Vi ställer frågor när vi känner oss osäkra och rapporterar tveksamheter utan rädsla för repressalier