Alternative descriptive text

Telenors etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene er grunnlaget for forretningskulturen vår og legger listen høyt for integritet i vår virksomhet. Alle i Telenor må følge disse retningslinjene.

Vi følger spillereglene

Vi følger lover, forskrifter og retningslinjene våre. Hvis det ikke skulle være samsvar mellom disse, følger vi den høyeste standarden.

Vi tar ansvar for handlingene våre

Vi søker aktivt informasjon, forstår ansvaret vårt og anerkjenner at vi påvirker de lokalsamfunnene vi driver forretninger i.

Vi er transparente og ærlige

Vi er åpne og sannferdige om utfordringene våre.

Vi stiller spørsmål

Vi stiller spørsmål og tar opp bekymringer når vi er i tvil og oppfordrer andre til å gjøre det samme, uten frykt for represalier.

Innhold