Eettinen ohjeisto - perusta, jolla seisomme osana yhteiskuntaa

Yhdistämme kaikkein tärkeimpään. Voimaannu-tamme yhteiskuntia.

Tämä on Telenorin tarkoitus. Meillä on 165 vuoden kokemus telekommunikaatiosta sekä historia, jossa olemme kohdanneet onnistumisia ja epäonnistumisia. Tänä aikana olemme kehittäneet käytäntöjämme ja kulttuuriamme kohti yhä kestävämpää ja vastuullisempaa liiketoimintaa. Pyrimme nostamaan rimaa kaikessa toiminnassamme, mutta emme tee sitä siksi että haluamme olla mukavia tai täyttää sidosryhmiemme odotukset – vaan koska uskomme, että se on oikein, ja tiedämme, että se on hyvää liiketoimintaa.

Always Explore, Create Together, Keep Promises, Be Respectful

Arvomme kertovat millainen Telenorin kulttuuri on ja millainen sen haluamme olevan. Meidän pitää tutkia, innovoida ja löytää uusia ratkaisuja, mutta meidän on myös oltava tarkkoja, tehokkaita ja luotettavia. Onnistuminen molemmissa on Telenorille keskeinen haaste – ja samalla myös jatkuvan menestyksen avain.

Eettinen ohjeisto – kaiken toimintamme perusta

Eettinen ohjeistomme, Code of Conduct, kuvaa sitä tapaa miten Telenorilla toimitaan. Mutta siinä missä arvot kertovat ne asenteet, joihin pyrimme, eettinen ohjeisto ohjaa toimintaamme ja kertoo, mitä meiltä jokaiselta odotetaan ja vaaditaan – tittelistä, roolista tai paikasta riippumatta. Eettinen ohjeisto opastaa meitä päivittäisissä ongelmissamme. Se on perusta sille, miten toimimme Telenorin rehellisyyden vartijoina.

Ohjeiston neljä pääperiaatetta on suunniteltu asettamaan selkeät odotukset liiketoiminnan toteuttamiselle ja auttamaan haasteissa, joita päivittäisessä työssämme saattaa tulla vastaan. Ohjeisto koostuu selkeistä säännöistä ja ohjeista sekä viittaa myös asianmukaisiin politiikkoihin. Se ei kuitenkaan voi kattaa kaikkia tilanteita. Se on työkalu, joka auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä.

Odotan sinulta, että käyt nämä ohjeet säännöllisesti läpi ja pohdit ajan kanssa niitä ongelmia, joita voit työssäsi kohdata. Meidän kaikkien tulee uudistaa sitoumuksemme eettiseen ohjeistoon vuosittain, ja kun pidämme nämä asiat jatkuvasti mielessämme, onnistumme jokainen tehtävässämme yhtiömme eettisen toiminnan vartijoina.

Sigve

15 July 2020