Endringer i Telenors konsernledelse

Pressemelding
Fornebu
7 minute read
Alternative descriptive text

Telenor gjennomfører endringer i konsernledelsen for å styrke regionene i Norden og Asia, og oppretter i tillegg nye enheter innen infrastruktur og tilhørende tjenester.

Digitaliseringen forandrer livene til folk, og endringene som nå gjøres skal gi mer verdi til Telenors kunder og hjelpe dem å møte både nye utfordringer og muligheter. For å få til dette og posisjonere Telenor for fremtidig vekst, gjennomfører Telenor endringer i konsernledelsen og organiseringen av virksomheten.

– Vi styrker Telenor og sikrer at våre virksomheter har fokus og retning for å vokse og gi kundene mer verdi. Vi forsterker samarbeidet og skaper synergier mellom våre fire nordiske selskap for raskere å utvikle nye tjenester på en effektiv måte, mens Asia vil ha fokus på å bygge skala i partnerskap med andre. Samtidig øker vi trykket på å utvikle eksisterende og potensielt nye tjenester og innretter oss for å styrke verdien av vår infrastruktur, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Styrkede regioner og økt fokus på tjenesteutvikling

I Norden samles alle de fire nordiske forretningsenhetene i Norge, Sverige, Danmark og Finland under en nyetablert stilling som Norden-sjef, ledet av Petter-Børre Furberg. Furberg vil representere alle de nordiske selskapene, inklusiv Telenor Norge, i Telenors konsernledelse. Den nye ledergruppen i Norden, hvor også lederne for de nordiske mobilselskapene inngår, skal sammen videreutvikle samarbeidet i regionen. Forhenværende leder for Norden, Jukka Leinonen, gikk av med pensjon i juni.

Selskapets Asia-virksomhet utvikles i en mer selvstendig retning ledet av Jørgen C. Arentz Rostrup. Telenor sitt regionskontor i Singapore styrkes for å støtte fusjonsprosessene i Thailand og Malaysia, samt videreutvikle virksomhetene i Bangladesh og Pakistan.

– Jeg har stor tro på å styrke regionene våre og gi dem mer selvstendighet. Den nye nordiske organisasjonen vil ta oss nærmere kundene og legge grunnlaget for synergier på tvers, og i Asia rigger vi oss for å bygge skala i en stadig mer digitalisert region. Jeg er svært glad for at Petter-Børre og Jørgen har sagt ja til å lede de to regionene. Etter disse endringene har vi en styrket organisasjon som er klar for å videreutvikle våre posisjoner og fortsette å levere tjenester folk stoler på, sier Brekke.

Det etableres også to nye kommersielle enheter, Telenor Infrastruktur og Adjacent Business.

Den nye enheten, Adjacent Business, vil gi Telenor fokus og kraft til å videreutvikle tilhørende tjenester innenfor eksisterende og potensielt nye selskaper, også til andre utenfor Telenor. Enheten vil bli ledet av Dan Ouchterlony, som har lang fartstid fra Schibsted, hvor han blant annet var en del av konsernledelsen og ledet divisjonen Financial Services and Venture. Ouchterlony tiltrer stillingen 19. september.

Telenor Infrastruktur skal samle og styrke verdien av Telenors infrastruktur i Norden. Jannicke Hilland, som har vært konsernsjef i kraftselskapet Eviny siden 2015, tiltrer som leder for den nye enheten fra 1. oktober.

Ny sjef for Telenor Norge

Styret i Telenor Norge har utnevnt Birgitte Engebretsen som ny administrerende direktør i Telenor Norge. Hun har over 20 års erfaring fra IT- og telekombransjen og har siden 2020 vært leder for Bedriftsdivisjonen i Telenor Norge. Hun tiltrer den nye stillingen 1. september 2022.

– Under Birgittes ledelse har Telenor Norge fornyet porteføljen vår i bedriftsmarkedet og videreutviklet vår forretningsmodell. Bare det siste året har en rekke sikkerhet- og nettverksløsninger blitt lansert, som har forsterket Telenors posisjon. Birgitte er godt rustet til å lede Telenor Norge gjennom den transformasjonen som nå hele selskapet står overfor, sier Petter-Børre Furberg.

– Jeg er takknemlig for tilliten jeg blir vist og ser frem til muligheten for å lede et av Norges mest spennende selskaper. Sammen med utrolig kompetente kollegaer, skal vi bygge Telenor for fremtiden og fortsette å skape mer verdi for kundene, sier Birgitte Engebretsen og legger til:

– Telenor står midt oppi tidenes moderniseringsløp og vi har et stort vekstpotensial innen områder som sikkerhet, 5G, IoT og fiber. Derfor vil vi fortsette å skape verdi for kundene våre ved å utvikle flere relevante sikkerhetstjenester for både privat- og bedriftsmarkedet samtidig som vi posisjonerer oss for de neste utviklingsfasene innen 5G. Trådløst bredbånd og private 5G-nett er bare starten, sier Engebretsen.

Slik blir Telenors konsernledelse*:

  • Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group

  • Tone Hegland Bachke, finansdirektør i Telenor Group

  • Ruza Sabanovic, teknologidirektør i Telenor Group

  • Rita Skjærvik, konserndirektør for HR, bærekraft og eksterne relasjoner

  • Petter-Børre Furberg, leder for Telenors virksomheter i Norden

  • Jørgen C. Arentz Rostrup, leder for Telenors virksomheter i Asia

  • Dan Ouchterlony, leder for den nyetablerte enheten Adjacent Business fra 19. september 2022

  • Jannicke Hilland, leder for den nyetablerte enheten Telenor Infrastruktur fra 1.oktober 2022

Cecilie Heuch går ut av konsernledelsen og tiltrer en nyutnevnt rolle som HR-direktør på nordisk nivå. Hennes nåværende ansvarsområde, HR og Bærekraft, overtas av Rita Skjærvik i en sammenslått konsernfunksjon.

* Den nye ledelsesstrukturen trer i kraft 1. september 2022.

Media contact

David Fidjeland

Director, Media Relations

Telenor Group