Detta är en intern översättning av Telenors Code of Conduct.
Den engelska versionen från 15 juli 2020 har företräde.