Dette er Telenors hovedformål. Vi har mer enn 165 års erfaring innen telekommunikasjon, en historie med både suksesser og feiltrinn. Vi har utviklet arbeidsmetodene våre og bedriftskulturen vår i stadig mer bærekraftig og ansvarlig retning. Når vi stiller krav og arbeider med å heve standardene på alle områder, er det ikke fordi vi vil være snille – vi gjør det fordi vi mener det er riktig, og fordi vi vet det styrker virksomheten vår.

Utforske det nye, skape sammen, holde løfter, vise respekt

Atferden vår viser hva Telenor-kulturen er, og hva vi ønsker at den skal være. De er både regler for etterlevelse og ambisjoner å strekke seg mot – fordi arbeidshverdagen vår krever balansekunst. For å lykkes må vi hele tiden utfordre det eksisterende, bidra til nyskaping og finne nye løsninger, men vi må også levere tjenestene våre med presisjon, effektivitet og pålitelighet. Å få til begge deler, samtidig, er en av de viktigste utfordringene – og nøkkelen til fortsatt suksess – for Telenor i dag.

De etiske retningslinjene våre – fundamentet i Telenor-kulturen

De etiske retningslinjene handler også om hvordan vi gjør ting i Telenor. Men der atferden viser holdningene våre, legger de etiske retningslinjene føringer på hva vi forventer og krever av hver enkelt av oss, uavhengig av ansvar, rolle eller hvor vi befinner oss. Retningslinjene veileder oss i hverdagsdilemmaer. De utgjør grunnlaget for hvordan vi forvalter Telenors integritet.

De fire hovedprinsippene stiller klare forventninger til forretningsdriften vår og hjelper oss med å håndtere de utfordringene vi kan møte i arbeidet vårt. De etiske retningslinjene inneholder tydelige regler og veiledning, med videre referanser til andre aktuelle retningslinjer. Men: et slikt sett med retningslinjer kan ikke dekke alle eventualiteter. De er et hjelpeverktøy for å fatte riktig beslutning.

Min forventning til deg som ansatt er enkel: fortsett jevnlig å reflektere over retningslinjene, og ta deg tid til å gå gjennom dilemmaene du kan møte gjennom arbeidet ditt. Hvert år er vi alle pålagt til å fornye våre forpliktelser til de etiske retningslinjene. Gjennom å stadig reflektere over disse vil vi sammen lykkes i å sikre selskapets integritet og kultur.


Sigve

20 August 2020