Vi følger spillereglene

Vi følger lover, forskrifter og retningslinjene våre. Hvis det ikke skulle være samsvar mellom disse, følger vi den høyeste standarden. Dokumentet er en intern oversettelse av Code of Conduct som er godkjent av styret. Ved tvilstilfeller eller dersom det skulle forefinnes avvik mot den engelske versjonen, vil det alltid være den engelske versjon som gjelder.