Kuinka ottaa asioita puheeksi

Otamme asioita puheeksi

Yksi eettisen ohjeiston keskeisistä periaatteista on, että otamme asioita puheeksi.

Kysymme esihenkilöiltä, liiketoimintayksikön vaatimustenmukaisuus (compliance) -toiminnolta tai eettisten asioiden ilmoituskanavasta (Integrity Hotline) kun meillä on huoli siitä, ovatko toimet eettisiä tai toimintaohjeidemme mukaisia, ja haastamme ja raportoimme aina tapaukset, joiden epäilemme rikkovan toimintaohjeitamme tai lakia. Raportoimalla näistä asioista autamme Telenoria pitämään lupauksensa laillisesta ja eettisestä toiminnasta ja suojaamaan hyvää mainettaan. Telenorin työntekijöinä jaamme tämän vastuun.

Joskus vaatii rohkeutta astua esiin ja esittää huolensa. Jos sinusta tuntuu hankalalta puhua tai ilmoittaa asiasta esihenkilöllesi tai liiketoimintayksikön vaatimustenmukaisuus (compliance) -toiminnolle, voit käyttää eettisten asioiden ilmoituskanavaa (Integrity Hotline), joka on avautunut kaikille työntekijöille ja avautuu myöhemmin myös liiketoimintakumppaneille ja sidosryhmille.

Eettisten asioiden ilmoituskanava on ulkopuolisen yrityksen ylläpitämä raportointikanava, joka on suunniteltu suojelemaan huolistaan raportoivien henkilöiden yksityisyyttä ja henkilöitä, joihin raportoitava huolenaihe kohdistuu. Kaikki raportit käsitellään luottamuksellisina ja vain hyvin rajatulla määrällä henkilöitä on pääsy näihin tietoihin. Kanava on aina auki ja käytettävissä useimmilla paikallisilla kielillä. Jos haluat, voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Henkilöllisyytesi pidetään salassa, jos et anna lupaa toimia toisin.

Kaikkiin raportoituihin huolenaiheisiin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti. Raportit käsitellään ensin konsernin sisäisen tarkastuksen ja tutkimuksen ryhmässä (Group Internal Audit and Investigation, GIA&I). Vakavissa tapauksissa konsernin sisäisen tarkastuksen ja tutkimuksen ryhmä GIA&I käynnistää riippumattoman tutkinnan asian selvittämiseksi. Muut tapaukset siirretään liiketoimintayksikköön asianomaisen toiminnon käsiteltäväksi.

Kaikkien toimintojen on pidettävä kaikki asiaan liittyvä tieto ehdottoman luottamuksellisena prosessin loukkaamattomuuden varmistamiseksi.

Jeg vil melde i fra om noe mistenkelig

Jeg har et spørsmål