Arendalsuka 2023

Norden etter Ukraina – Digital motstandskraft i et nordisk perspektiv

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er dramatisk endret etter Russlands invasjon av Ukraina. Samtidig gir Sverige og Finlands inntreden i NATO nye muligheter for et forsterket nordisk sikkerhetssamarbeid, også i det digitale domenet. Forsvarskommisjonen er tydelig i sine anbefalinger om blant annet å utvikle et forsvar «med tettere kobling til det øvrige totalforsvaret, med sterk offentlig og privat involvering og med flere felles løsninger i en nordisk og alliert ramme.» Sentrale teknologiselskaper etterlyser på sin side et tettere samarbeid om klarering og autorisasjon, samt dialog om muligheten for dele tekniske løsninger og infrastruktur for økt motstandsdyktighet og robusthet, på tvers av grensene mellom våre nordiske naboland. Hvordan kan vi øke vår digitale motstandskraft i Norden, i lys av en ny sikkerhetspolitisk virkelighet?

Vi inviterer til innlegg og debatt med deltagelse fra politikere, næringsliv og akademia. Du vil blant annet møte:

  • Knut Storberget, leder av Forsvarskommisjonen

  • Pål Wien Espen, direktør Nkom

  • Kenneth Ruud, direktør FFI

  • Birgitte Engebretsen, adm. direktør Telenor Norge

  • Jan Christian Hole, norgessjef Ericsson

  • Evi Seljevoll, administrerende direktør Tietoevry Tech Services Norge

  • Odd Harald Hovland, stortingsrepresentant (Ap)

  • Ola Elvestuen, stortingsrepresentant (V)