Vad vi behöver känna till

 • Offentliga tjänstemän utför ett arbete som är avgörande för de samhällen där vi arbetar och där vi har tillstånd att bedriva vår verksamhet
 • Telenor samverkar med offentliga tjänstemän på olika nivåer och i många olika syfte
 • Information som delas med offentliga tjänstemän kan publiceras på grund av offentlighetsprincipen
 • Offentliga tjänstemän inkluderar alla som är anställda av eller agerar på uppdrag av en regering, inklusive alla som innehar en lagstiftande, administrativ, verkställande eller militär tjänst

Vad som förväntas av oss

 • Vi uppför oss inte på sätt som kan eller skulle kunna upplevas som utövande av olämplig påverkan av en offentlig tjänsteman
 • Vi tillhandahåller alltid tillförlitlig och korrekt information till offentliga tjänstemän
 • Vi tillämpar lämplig försiktighet mot offentliga tjänstemän när Telenor deltar i en kommersiell- eller godkännandeprocess
 • Vi följer alltid de lokala lagar eller regler som gäller för offentliga tjänstemän, inklusive våra riktlinjer för affärsgåvor
 • Vi förstår att personer som är anställda av statligt ägda företag kan betraktas som offentliga tjänstemän
 • Vi erbjuder inte gåvor till offentliga tjänstemän förutom reklamartiklar av minimalt värde och endast när det skulle vara sedvanligt att göra så
 • Vi betalar inte resor, boende eller relaterade utgifter för offentliga tjänstemän
 • Vi erbjuder endast en modest gästfrihet till offentliga tjänstemän när det finns ett tydligt och legitimt affärsändamål, kostnaderna är rimliga och kontexten är öppen och transparent
 • Vi diskuterar alltid affärsgåvor till offentliga tjänstemän med vår chef och söker vägledning hos Compliance-funktionen vid behov
 • Vi gör inga ”smörjbetalningar” till offentliga tjänstemän och vi rapporterar förfrågningar om sådana betalningar till Compliance-funktionen
 • Vi använder endast lobbyister för att tala för vår räkning under särskilda omständigheter, med fullständig öppenhet och med skriftligt godkännande från vd
 • Vi deltar inte i externa diskussioner med offentliga tjänstemän på Telenors vägnar om vi inte har fått behörighet till det
 • Vi ber endast om undantag under särskilda omständigheter, vilka alltid ska granskas av Compliance-funktionen innan vd ger sitt skriftliga godkännande

Vad vi ska se upp för

 • En affärspartner som direkt eller indirekt samverkar med offentliga tjänstemän på våra vägnar
 • En offentlig tjänsteman som frågar om personuppgifter om Telenors anställda, kunder eller någon annan tredje part
 • En offentlig tjänsteman som ber Telenor skicka information eller meddelanden till våra abonnenter
 • En offentlig tjänsteman som äger, förvaltar eller är ansluten till en affärspartner
 • En offentlig tjänsteman, eller en nära familjemedlem eller affärspart till den offentliga tjänstemannen, som söker en tjänst inom Telenor

Ytterligare information