Vad vi behöver känna till

 • Företagets tillgångar är allt som ägs eller används av företaget för att bedriva verksamheten, inklusive utrustning, anläggningar, system och information
 • Att skydda företagets tillgångar är ett grundläggande ansvar för oss alla
 • Immaterialrätt, t.ex. varumärken, upphovsrättsligt skyddade verk, uppfinningar, företagshemligheter och know-how, är ofta värdefulla och kan vara viktiga för Telenors framgång på marknaden
 • Säkerhetshot mot våra tillgångar kan ha betydande ekonomiska och operativa konsekvenser och även påverka vårat anseende

Vad som förväntas av oss

 • Vi utvärderar alltid säkerhetsriskerna och följer säkerhetspolicyer och krav när vi fattar affärsbeslut
 • Vi rapporterar eventuella säkerhetsincidenter omedelbart och i enlighet med lokala rutiner, lagar och förordningar
 • Vi skyddar företagets tillgångar mot förlust, skada, stöld, slöseri och felaktig användning, som om dem var våra egna
 • Vi begränsar anställdas och tredje parts åtkomst till företagets tillgångar till vad som är nödvändigt för att utföra tilldelade arbetsuppgifter
 • Vi följer alltid interna rutiner för att få behörighet och delar inte våra inloggningsuppgifter, inklusive PIN-koder och lösenord, med andra
 • Vi använder endast Telenors godkända system för informationsdelning och lagring
 • Vi skyddar Telenors immateriella äganderätt på lämpligaste sätt och respekterar andras immateriella rättigheter
 • Vi utbildar oss med hjälp av interna kurser för att förstå mer om risker inom cybersäkerhet och hur vi motarbetar dessa

Vad vi ska se upp för

 • Vi uppmärksammar personer som vistas i våra lokaler eller personer som försöker komma in i våra lokaler utan tillstånd eller tydligt uppvisade av identitetshandlingar
 • Vår mobiltelefon, bärbara dator eller andra arbetsredskap tappas bort, blir stulna eller plötsligt fungerar annorlunda
 • Vi tar emot e-postmeddelanden eller andra meddelanden som är tvivelaktiga eller som utformats för att infektera vår infrastruktur eller lura oss till att avslöja information eller överföra pengar
 • Vi upptäcker svagheter i våra system, processer eller anläggningar eller på annat sätt inte är korrekt skyddade
 • Våra system blir utnyttjade för bedrägeri eller för andra skadliga ändamål

Ytterligare information