Vad vi behöver känna till

 • Som anställda på Telenor får vi ibland tillgång till värdefull information om företaget, våra kunder eller affärspartners
 • Information är för det mesta digital och kan enkelt nås, behandlas, delas och återskapas
 • Våra handlingar (dokument) är av högt värde för bolaget. De är av stor vikt för Telenor, och måste identifieras och skyddas
 • Sekretess är kritiskt för Telenors anseende och för att skydda Telenors intressen i konkurrensutsatta och regulatoriska processer, samt för att säkerställa våra tillgångars integritet

Vad som förväntas av oss

 • Vi delar endast konfidentiell information när vi har formell behörighet för det och det finns en legitim anledning att göra det
 • Vi säkerställer att all information från Telenor är tillförlitlig, korrekt och uppfyller höga professionella och etiska normer
 • Vi behandlar information från tredje part med samma nivå av sekretess och omsorg som för vår egen information
 • Vi främjar en kunskapsdelande kultur, men vidtar försiktighetsåtgärder vid behandling av konfidentiell och insiderinformation
 • Vi diskuterar inte känsliga ämnen på offentliga platser
 • Vi klassificerar och hanterar information, samt lagrar register i enlighet med koncernens policyer
 • Vi håller oss uppdaterade om hur vi kan skydda konfidentiell information från otillåten tillgång

Vad vi ska se upp för

 • Vi hör en Telenoranställd prata om icke-offentlig information på offentlig plats
 • En affärspartner ber oss att underteckna ett sekretessavtal
 • Du hanterar företagsinformation som ska vara skyddad
 • Någon försöker involvera oss i diskussioner gällande detaljer om Telenors verksamhet
 • Du får ett e-postmeddelande som innehåller konfidentiell information

Ytterligare information