Vad vi behöver känna till

 • Telenor strävar efter att endast samarbeta med affärspartners som har en laglig verksamhet och vars finansiering härrör från legitima källor
 • Penningtvätt är en process genom vilken man döljer intäkter från kriminella aktiviteter
 • Intäkter från en kriminell aktivitet kan vara något av värde, såsom pengar, varor, tillgångar och fastigheter
 • Penningtvätt kan ta många former och kan förekomma i alla typer av avtal och transaktioner, inklusive banktjänster, investeringar, fakturering och fastigheter
 • Stiftelser och skalbolag kan dölja den faktiska finansiella ägaren och öka risken för penningtvätt
 • Penningtvätt omfattar också användningen av legitima medel för att stödja kriminell verksamhet eller terrorism

Vad som förväntas av oss

 • Vi undviker penningtvätt genom att kartlägga och monitorera våra affärspartners i enlighet med Telenors standardprocesser
 • Vi ifrågasätter ovanliga betalnings- eller bankarrangemang och rapporterar ovanliga förfrågningar
 • Vi kontaktar alltid Legal och Tax om vi är osäkra på ursprunget eller destinationen av intäkter och egendom
 • Vi rapporterar omedelbart misstänkta transaktioner eller incidenter för penningtvätt
 • Vi vägrar att göra betalningar som kan stödja terrorfinansiering eller liknande aktiviteter
 • Vi gör oss uppmärksamma på potentiell under- eller övervärdering av fakturor eller tillgångar

Vad vi ska se upp för

 • Betalningar som utförs av eller genom någon som inte är part i kontraktet
 • Betalningar som begärs eller genomförs på annat sätt än vad som avtalats
 • Osedvanliga kontantbetalningar
 • Betalningar som kommer från offshore bankkonton
 • Betalningar som kommer från ovanliga konton som vanligtvis inte används av den aktuella parten

Ytterligare information