Vad vi behöver känna till

  • Vi följer lagar och internationellt erkända miljöstandarder
  • Vi åtar oss att minimera vår användning av resurser, inklusive energi, vatten och råmaterial

Vad som förväntas av oss

  • Vi genomför rimliga insatser för att minimera växthusgas från vår verksamhet
  • Vi tar hänsyn till klimat- och miljöpåverkan vid inköp av produkter och tjänster, och utvärderar våra leverantörer utefter krav på ansvarsfullt affärsuppförande
  • Vi stödjer en hållbar avfallshantering och gör rimliga ansträngningar för att minimera vårat avfall
  • Vi är transparenta och rapporterar vår klimat- och miljöpåverkan
  • Vi rapporterar om vi upptäcker incidenter som skadar klimat och miljö

Vad vi ska se upp för

  • Vi upptäcker delar av Telenors verksamhet och/eller leverantörer som inte uppfyller våra klimat- och miljöstandarder
  • Vi upptäcker att tillämpliga miljöföreskrifter eller företagets riktlinjer inte efterföljs
  • Vi är osäkra på om Telenor har relevanta miljötillstånd och licenser

Ytterligare information