Vad vi behöver känna till

 • Telenoranställda uppmanas att dela icke-konfidentiell information, delmål och prestationer relaterade till Telenor på sina sociala medier-konton
 • Dock är det endast personal med formell behörig som får föra Telenors talan på sociala medier eller andra digitala plattformar
 • Telenor tar inte politisk ställning eller associerar sig med politiska rörelser, även om vi kan delta i offentliga debatter som är viktiga för vår strategi och affärsutveckling
 • Telenor stödjer inte politiska partier, varken i form av direkt ekonomiskt stöd eller betalad tid

Vad som förväntas av oss

 • Vi deltar inte i externa samtal, även på sociala medier, på Telenors vägnar utan att vi tidigare fått behörighet att göra det
 • Vi diskuterar inte känslig eller konfidentiell information som vi har fått tillgång till under vår anställning i media eller på sociala medier
 • Vi använder sociala medier för att återspegla våra personliga synpunkter och inte företagets
 • Vi är medvetna om att inlägg på sociala medier kan spridas snabbt och är svåra att dra tillbaka, och är därför försiktiga med våra inlägg
 • Vi hänvisar externa frågor om Telenor från journalister/media till Kommunikationsavdelningen och lämpliga talespersoner
 • Vi kan delta i politisk verksamhet förutsatt att den är laglig, genomförd på vår privata tid och med egna medel, och inte är kopplad till vår anställning på Telenor

Vad vi ska se upp för

 • Vi blir medvetna om offentliga diskussioner på bloggar eller sociala medier med potentiell risk för Telenors anseende
 • När vi planerar att hålla tal vid externa evenemang eller andra forum där vi representerar Telenor
 • Vi är oroliga att vår kommunikation med externa källor kan återspegla företaget på ett negativt sätt
 • Vi marknadsför företaget och får en motreaktion från en extern publik på sociala medier

Ytterligare information