Vad vi behöver känna till

 • Vi är alla berättigade till mänskliga rättigheter utan diskriminering vilka är fastställda enligt internationella konventioner och nationell lagstiftning
 • Mänskliga rättigheter är grundläggande för Telenors affär och hur vi arbetar
 • Fackliga rättigheter är en väsentlig del av mänskliga rättigheter och ger alla anställda och alla som jobbar för Telenor rätt till t.ex. rättvis lön, förmåner och föreningsfrihet
 • Vi arbetar proaktivt för att respektera och stödja barnens rättigheter

Vad som förväntas av oss

 • Vi respekterar våra kollegor, anställda hos våra affärspartners, kunder och människorna i de länder där vi arbetar
 • Vi respekterar dessa rättigheter genom att inte bryta mot konventioner och inte heller medverka till att andra bryter mot dessa konventioner
 • Vi gör affärer på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt, där respekt för mänskliga rättigheter är en grundläggande del av våra relationer med affärspartners och andra intressenter
 • Vi strävar efter att på ett positivt sätt utmana sociala svårigheter som är kopplade till mänskliga rättigheter, inklusive barnens rättigheter, i vår verksamhet
 • Vi undviker relationer med affärspartners som är kända för att kränka mänskliga rättigheter
 • Inga repressalier ska förekomma mot någon som i god tro rapporterar överträdelser av mänskliga rättigheter eller arbetsrätt kopplat till vår verksamhet

Vad vi ska se upp för

 • Vi upplever, bevittnar eller blir medvetna om att våra kollegor, anställda hos våra affärspartners eller människor i länder där vi har verksamhet utsätts för brott mot mänskliga rättigheter
 • Vi, eller någon av våra kollegor, förhindras att ansluta sig till fackliga organisationer, t.ex. fackföreningar
 • Någon, inklusive offentliga tjänstemän, begär personuppgifter om Telenors anställda, kunder eller affärspartners utan korrekt behörighet och utan att följa fastställda rutiner och processer
 • Vi är oroade över att en befintlig eller potentiell affärspartner bryter mot mänskliga rättigheter eller fackliga rättigheter
 • Ett avtal som vi förhandlar har så lågt pris eller kort leveranstid att det kan leda till låga löner eller alltför långa arbetstider för leverantörens anställda

Ytterligare information