Vad vi behöver känna till

 • Sund konkurrens är viktig för samhället och skapar långvariga affärsmöjligheter för Telenor, både nationellt och internationellt
 • Att skapa eller dra nytta av en otillbörlig förmån kommer att skada vårat anseende hos kunder, affärspartners och allmänheten
 • Konkurrensbegränsande avtal eller praxis är inte enbart emot våra principer, det är även olagligt

Vad som förväntas av oss

 • Vi tar fram vår egen prissättning och affärsstrategi samt konkurrerar med innehållet i våra erbjudanden
 • Vi begränsar kommunikationen med våra faktiska eller potentiella konkurrenter och delar inte kommersiellt känslig information
 • Vi ingår inte formella eller informella avtal eller rättshandlingar med faktiska eller potentiella konkurrenter i syfte att dela upp marknader, ingå i prisöverenskommelser eller begränsa insatser eller försäljning
 • Vi erhåller godkännande i enlighet med våra interna riktlinjer innan vi ansluter till en branschorganisation (Trade Association) eller ett branschforum (Industry Forum)
 • Vi lämnar omedelbart ett samtal och rapporterar det till Legal och/eller Integrity Hotline ifall en konversation med en faktisk eller potentiell konkurrent övergår till i ett olämpligt, konkurrensbegränsande ämne
 • Vi har en skyldighet att omedelbart rapportera misstänkta överträdelser av konkurrenslagstiftningen till Legal

Vad vi ska se upp för

 • Vi kontaktas av faktiska eller potentiella konkurrenter, kunder eller affärspartners med information om deras prissättning, strategier, affärstaktik eller liknande
 • Vi misstänker att det finns eller kommer att ingås formella eller informella avtal, som begränsar våra faktiska eller potentiella konkurrenters tillgång till kunder eller marknader
 • Vi planerar att delta i informella eller sociala möten med faktiska eller potentiella konkurrenter
 • Vi planerar att samarbeta med faktiska eller potentiella konkurrenter där det finns indikationer på att syftet kan vara utbyte av konkurrenskänslig information
 • Vi planerar att etablera prissättningsstrategier eller andra marknadsstrategier som kan uppfattas som missbruk av dominerande ställning, till exempel: lockpris, marginalklämning eller vägran att ingå avtal med kunder

Ytterligare information