Vad vi behöver känna till

 • Insiderinformation är all icke-offentlig information som kan påverka aktiekursen för ett bolag om det blir känt hos investerarna, såsom finansiella resultat som ännu inte offentliggjorts, eventuella fusioner och förvärv, ledningsförändringar och betydande rättsliga frågor
 • Handel med insiderinformation strider mot våra etiska värderingar, är olagligt i alla länder och kan leda till allvarliga konsekvenser för dig personligen och för Telenor
 • Att dela insiderinformation med andra som sedan handlar baserat på den informationen anses vara insiderbrott och strider mot både våra styrdokument och lagen

Vad som förväntas av oss

 • Vi handlar inte med aktier eller andra värdepapper när vi har insiderinformation om Telenor eller något annat företag och vi föreslår inte heller att andra ska handla baserat på den informationen
 • Vi behandlar all intern information som inte är allmänt tillgänglig för andra investerare som skyddad och konfidentiell information
 • Vi diskuterar inte känsliga ämnen på offentliga platser

Vad vi ska se upp för

 • Vi får kännedom om en företagshemlighet som kan ha positiva eller negativa följder för Telenors aktiekurs eller aktierna hos en kund eller affärspartner
 • Någon föreslår att vi köper eller säljer en företagshemlighet
 • Du informeras om att du har satts upp på en insiderlista
 • Du deltar i ett fusions- eller förvärvsprojekt eller något annat strategiskt viktigt projekt
 • Ditt företag är börsnoterat

Ytterligare information