Vad vi behöver känna till

 • Affärsgåvor såsom erbjudanden om gåvor, gästfrihet och resor kan skapa intressekonflikter eller upplevas som mutor under vissa omständigheter
 • Gåvor är något som ges utan förväntan om att få någonting i gengäld, inklusive goodwill
 • Gästfrihet kan innebära många saker, bland annat måltider, dryck, seminarier, mottagningar, sociala evenemang och underhållning
 • I resor ingår kostnader för transport, inklusive taxi, bussar, tåg, flyg, boende och hotell samt övriga tillfälliga resekostnader
 • Affärspartners, inklusive offentliga tjänstemän, kan vara bundna vid strikta regler om vad de kan ge eller ta emot

Vad som förväntas av oss

 • Vi erbjuder eller accepterar aldrig affärsgåvor som kan påverka eller upplevas påverka ett affärsbeslut på olämpligt sätt
 • Vi erbjuder eller accepterar aldrig likvida medel eller dyra och extravaganta gåvor
 • Vi erbjuder eller accepterar inte gåvor, förutom reklamartiklar av minimalt värde och endast när det är sedvanligt
 • Vi kan erbjuda eller acceptera gästfrihet när affärsändamålet är tydligt och legitimt, kostnaderna är rimliga och kontexten är öppen och transparent, men vi föredrar att betala våra egna kostnader
 • Vi betalar alltid våra egna kostnader för resor, boende och relaterade utgifter. Av samma skäl betalar vi inte heller för resor, boende och relaterade utgifter för andra
 • Vi tillåter inte att affärsgåvor ges till familj eller nära vänner
 • Vi diskuterar alltid givande eller mottagande av affärsgåvor med vår närmaste arbetsledare
 • Vi söker endast undantag i särskilda fall, vilka alltid ska granskas av Compliance-funktionen innan vd ger sitt skriftliga godkännande

Vad vi ska se upp för

 • Affärsgåvor som erbjuds vid känsliga situationer, t.ex. under pågående förhandlingar eller i upphandlingsprocesser
 • Vi överväger sponsring, donationer eller sociala investeringar
 • Vi blir medvetna om affärsgåvor som inte erbjudits eller accepterats på ett öppet och transparent sätt
 • Vi tror att erbjudande eller accepterande av affärsgåvor kan leda till att andra kan ifrågasätta vår ställning, objektivitet eller integritet
 • Vi uppmärksammar upprepade erbjudanden till eller från samma eller närstående affärspartner

Ytterligare information