Vad vi behöver känna till

 • Alla medarbetare har rätt till en arbetsmiljö som är fri från trakasserier, hot, diskriminering eller hot om våld av alla slag, inklusive agerande som grundar sig på kön, sexuell läggning eller identitet, ras, funktionsnedsättning, härkomst, religiösa övertygelser eller medborgarskap
 • Vi ser medarbetarnas mångfald som en konkurrensfördel eftersom det breddar vårat perspektiv och gör det möjligt för oss att bättre förstå våra kunders behov
 • Telenor gör sitt yttersta för att aktivt främja jämställdhet i alla anställningsformer
 • Vi främjar en arbetsmiljö där människor behandlas ärligt och professionellt och uppskattas för sina unika idéer och skillnader

Vad som förväntas av oss

 • Vi visar respekt för våra medarbetare och behandlar dem som vi själva vill bli behandlade
 • Vi utsätter inte anställd, affärspartner eller kund, som med goda intentioner lyfter en oro, för repressalier
 • Vi deltar inte i samtal eller skickar meddelanden av något slag som innehåller förolämpande namn, skämt, förtal, stereotyper eller hot, och vi visar eller delar inte heller förolämpande bilder, teckningar eller gester
 • Vi lyssnar aktivt på olika synvinklar och beaktar dessa objektivt
 • Vi bemöter trakasserier eller olämpligt beteende, och arbetar proaktivt för att skydda vår arbetsmiljö
 • Vi använder inte alkohol eller olagliga droger på arbetsplatsen, eller missbrukar receptbelagda läkemedel, och vi köper aldrig sexuella tjänster på affärsresor eller andra uppdrag, inklusive långvariga utlandsuppdrag

Vad vi ska se upp för

 • Vi upplever, bevittnar eller hör någon form av mobbing, hån eller trakasseri av något slag
 • Vi upplever eller blir uppmärksammade på trakasserier, sexuella trakasserier eller rasism av något slag
 • Våra chefer och arbetsledare upprepade gånger utsätter en kollega eller en särskild grupp kollegor för kritik eller särbehandling baserat på egenskaper som inte är relaterade till deras arbete
 • Vi misstänker att vissa kollegor får en orättvis behandling i samband med befordran eller projektuppdrag
 • Vi är oroliga över att vissa individer eller grupper av kollegor utesluts från att delta i diskussioner

Ytterligare information