Vad vi behöver känna till

 • Våra affärspartners handlingar kan skada vårat anseende och utsätta oss för legala risker
 • Affärspartners inkluderar personer och bolag såsom leverantörer, agenter, distributörer, franchisetagare och joint venture-partners, samt sponsrings- och donationsmottagare

Vad som förväntas av oss

 • Vi strävar efter att samarbeta med affärspartners som uppvisar ett ansvarsfullt affärsuppförande och etiska värderingar som är förenliga med våra egna
 • Vi är försiktiga när vi väljer affärspartners och följer Telenors riskbaserade urvalsprocess och inköpsrutiner
 • Vi förväntar oss att våra affärspartners följer tillämpliga lagar och att de uppfyller Telenors standarder för ett ansvarsfullt affärsuppförande
 • Vi förväntar oss att våra affärspartners tar ansvar för att skydda och hantera riskerna vid utformning, leverans och drift av våra tillgångar
 • Vi är extra försiktiga vid affärsmöjligheter i länder som är föremål för ekonomiska sanktioner eller handelsembargon
 • Vi följer rådande handelskontroller, inklusive sanktionsregler och import- och exportkrav
 • Vi monitorerar och stödjer våra affärspartners att bedriva sin verksamhet i enlighet med Telenors standarder för ett ansvarsfullt affärsuppförande
 • Vi behandlar alla affärspartners med respekt och på ett rättvist och transparent sätt

Vad vi ska se upp för

 • Vi möter en affärspartner som inte fullt ut åtar sig att följa våra standarder, inklusive, i förekommande fall, Telenors Supplier Conduct Principles
 • Vi försöker anlita en affärspartner som kommer att fungera som lobbyist, agent eller annan part som agerar på uppdrag av Telenor
 • Vi är medvetna om att en affärspartner bedriver verksamhet som på ett negativt sätt kan påverka Telenor
 • Alla affärspartners som inte har genomgått screening i enlighet med Telenors riskbaserade urvalsprocess
 • Vi blir medvetna om annat beteende eller omständigheter som får oss att ifrågasätta en affärspartners uppförande eller etik

Ytterligare information