Käännös perustuu Telenorin Code of Conductiin, joka on hyväksytty hallituksen kokouksessa 15.7.2020. Mikäli tämän käännösversion ja alkuperäisen englanninkielisen version välillä on eroavaisuuksia, on alkuperäisen teksti määräävä.