Connecting you to what matters most - Empower societies

Dette er Telenors formål. Med udgangspunkt i 165 års erfaring inden for telekommunikation og en historie om både succeser og fejltagelser har vi udviklet vores praksis og vores kultur til at drive en stadig mere bæredygtig og ansvarlig forretning. At stræbe efter at hæve standarder, hvor vi opererer, er ikke noget, vi gør for at være flinke eller tilfredsstille interessenter – vi gør det fordi vi tror på, at det er det rigtige at gøre, og fordi vi ved, at det er god forretning.

Always Explore, Create Together, Keep Promises, Be Respectful

Vores værdier opsummerer, hvad Telenor-kulturen er. De er både ambitiøse og beskrivende, fordi vores daglige forretning er en balancegang. Vi skal udforske, forny og finde nye løsninger, men vi skal også levere med præcision, effektivitet og pålidelighed. At lykkedes med begge disse aspekter er den centrale udfordring – og nøglen til fortsat succes – for Telenor i dag.

Vores Code of Conduct - en basislinje og fundament

Code of Conduct handler også om, hvordan vi gør tingene i Telenor. Men hvor vores værdier beskriver de holdninger, vi stræber efter, er Code of Conduct obligatorisk – det er det, vi forventer og kræver af hver enkelt af os, uanset stillingsniveau, rolle eller ansættelsessted. Vores Code of Conduct vejleder os i de daglige dilemmaer. Det er grundlaget for, hvordan vi opfører os som vogtere af Telenors integritet.

De fire principper i Code of Conduct er designet til at sætte klare forventninger til vores forretningsadfærd og hjælpe os med at løse de udfordringer, vi måtte møde i vores arbejde. Code of Conduct udstikker klare regler og vejledning med yderligere henvisning til relevante politikområder. Men den kan ikke dække alle situationer; den er et redskab, som skal hjælpe os med at træffe den rigtige beslutning.

Min forventning til dig er enkel: Vend jævnligt tilbage til disse refleksioner, og tag dig tid til at gå igennem de dilemmaer, du måtte stå overfor. Vi er alle er forpligtet til at forny vores engagement i forhold til Code of Conduct hvert år, og ved løbende at reflektere over vores adfærd kan vi alle lykkes med at blive vogtere af vores virksomheds integritet.