Hvorfor har vi brug for en Code of Conduct?

Kvaliteten af en virksomhed skal ikke kun måles på præstationer, mål og resultater. Kvalitet handler også om, hvordan vi opfører os over for hinanden og verden omkring os. Vi ønsker at være en troværdig partner – for vores kunder, aktionærer og kolleger samt over for vores forretningspartnere og de samfund, vi opererer i. Vores forretning afhænger af denne tillid, og vi bestræber os altid på at udøve vores virksomhed på en ansvarlig, etisk og lovlig måde. Denne Code of Conduct er fundamentet for vores virksomhedskultur og fastsætter høje integritetsstandarder for, hvordan vi driver forretning. Alle i Telenor skal overholde disse standarder. Hver dag træffer vi beslutninger, som kan påvirke vores omdømme. En beslutning, som træffes med de bedste hensigter, men på et uoplyst grundlag, kan skade vores omdømme.

Principperne i denne Code of Conduct afspejler de vigtigste krav til vores adfærd i Telenor. De enkelte delafsnit indeholder konkrete krav og retningslinjer for kritiske risikoområder. Code of Conduct hjælper os alle til at træffe kvalificerede beslutninger og forklarer, hvor vi kan finde flere oplysninger og få vejledning.

Code of Conduct principper

Vores Code of Conduct indeholder 4 principper, der danner grundlaget for vores etiske kultur og beskriver kernen af vores forretningsadfærd.

Vi følger reglerne
Vi følger love, regler og vores politikker, og i tilfælde af konflikt går vi efter den højeste standard

Vi tager ansvar for vores handlinger
Vi søger aktivt information, forstår vores ansvar og anerkender, at vi har en generel indflydelse på det samfund, vi opererer i

Vi er transparente og ærlige
Vi er åbne og ærlige omkring vores udfordringer

Vi giver vores mening til kende
Vi stiller spørgsmål, når vi er i tvivl, og vi giver udtryk for mistanke uden frygt for konsekvenserne

Hvem skal følge Code of Conduct?

Code of Conduct gælder for alle medarbejdere og alle, der handler på Telenors vegne, herunder bestyrelsen. Vi forventer, at vores forhandlere, leverandører, entreprenører og andre forretningspartnere forpligter sig til og overholder de samme høje etiske standarder, som vi følger hos os.

Hvordan anvendes Code of Conduct?

De fire principper i Code of Conduct samt de konkrete krav i delafsnittene udgør tilsammen vores grundlæggende forpligtelser. Vores politikker og manualer indeholder yderligere krav, som skal kendes og følges. I slutningen af de enkelte delafsnit i Code of Conduct er der angivet links til de gældende politikker og manualer samt til de retningslinjer, praktiske værktøjer, undervisningsmaterialer og andre nyttige ressourcer, der findes.

Code of Conduct indeholder klare krav, som gælder i vores daglige arbejde, og som kan hjælpe os, når vi oplever problemer og etiske dilemmaer. Du kan altid kontakte din nærmeste chef eller Compliance-funktionen, hvis du har spørgsmål, eller noget du gerne vil tale om. Du kan også få rådgivning ved at ringe til vores Integrity Hotline, hvor du kan være helt anonym, hvis du ønsker det.

Code of Conduct kan ikke komme omkring alle de dilemmaer eller situationer, vi oplever i vores virksomhed. Der vil altid være udfordringer i vores arbejde og usikkerhed omkring udviklingen i de love og regler, der gælder for os. Det betyder ikke, at vi er fritaget for forpligtelsen til at følge de højest mulige etiske standarder, men vi bør bede om hjælp til at få truffet den rigtige beslutning. Ud over at Code of Conduct beskriver vores egne etiske standarder, kræver den også, at vi overholder de gældende love og regler. Du bør altid gøre dig bekendt med lovgivningen der, hvor du arbejder, og spørge juridisk afdeling til råds, hvis du er i tvivl.

Hvad forventes der af os som medarbejdere?

Som medarbejder i Telenor forventes du:

 • altid at handle med høj integritet
 • at læse, forstå og følge Code of Conduct, politikker og manualer
 • at fortælle om dine bekymringer som beskrevet i afsnittet "Speak Up – Sådan gør du"
 • at bestræbe dig på at deltage i kurser, når det er relevant
 • at vide, hvornår og hvordan du skal søge hjælp
 • at samarbejde fuldt ud og åbent i alle undersøgelser af overtrædelser
 • at undgå enhver praksis, der kan være ulovlig, uetisk eller skade Telenors omdømme.


Hvad forventes der af vores ledelse?

Ud over at opfylde ovenstående krav forventes ledelsen i Telenor også:

 • at gå foran med et godt eksempel og regelmæssigt tale med medarbejderne om vigtigheden af at overholde love og regler
 • at identificere og foregribe compliance-risici, der påvirker teamets arbejde
 • proaktivt at identificere tiltag, der kan afhjælpe compliance-risici
 • at sikre, at teamet er uddannet og forberedt til at håndtere relevante dilemmaer, og vejlede dem, hvis det er nødvendigt
 • at skabe et miljø, der tilskynder til åben rapportering for at sikre, at alle teamets medlemmer tør at fortælle om deres bekymringer uden at frygte konsekvenserne
 • at bruge høje integritetsstandarder som et kriterium i forbindelse med ansættelser og forfremmelser
 • at deltage aktivt i compliance-processen og -styringen i Telenor.