Myndighetskontakt - regulatorisk

Selskap
Telenor Norway
Fornebu   1360 Norway
Kategori
Corporate functions
Type
Full Time
Søk her

Om stillingen

Myndighetskontakt - regulatorisk

Ønsker du innblikk og medvirkning i viktige rammevilkårsdebatter knyttet til digitaliseringen av samfunnet og fremtidens infrastruktur? Vi kan tilby faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver i skjæringsfeltet mellom solide interne og eksterne fagmiljøer.

Du vil ha en viktig rolle i arbeidet med å fremme Telenors forretningsmessige mål gjennom investeringsvennlige rammevilkår og god oppfølging av markedsregulering og andre myndighetsrammer i Telenor Norge, og vil være et bindeledd mot fagmyndighetene.

Vi ser etter deg som er eller ønsker å bli ekspert innen området. Du vil bistå med råd om myndighetsrammer i Telenor Norges daglige drift (eksempelvis i forbindelse med produktutvikling), og bidra til å sikre god etterlevelse av markedsregulering og andre regulatoriske rammer.

Noen av dine viktigste oppgaver vil være å:

 • overvåke og respondere på strategisk viktige utviklingstrekk knyttet til mobil- og bredbåndsområdet samt nye digitale tjenester.

 • drive kryssfunksjonelle prosesser for dialog med fagmyndighetene.

 • gjøre konsekvensvurderinger og utvikle Telenors posisjoner.

 • utarbeide analyser og beslutningsgrunnlag for Telenor Norges ledelse.

 • sikre god etterlevelse av regulatoriske rammer i Telenor Norge.

 • følge sentrale debatter knyttet til Ekom og digitalisering i EU.

 • bidra til å utvikle Telenors posisjoner innen internettpolitikk og digitalisering.

 • håndtere høringer og rapportering om eksisterende og fremtidig regulering av kommunikasjonsteknologi, -infrastruktur og -tjenester.
   

Erfaring og kompetanse vi ser etter:

 • Høyere utdanning, gjerne på master-nivå, fortrinnsvis innen jus, økonomi, teknologi eller samfunnsfag.

 • Erfaring fra rammevilkårsarbeid knyttet til infrastruktur og/eller digitalisering, i en kommersiell virksomhet, på myndighetssiden eller i en organisasjon.

 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre løp for dialog med fagmyndigheter i departementer, direktorater, tilsyn etc.

 • Erfaring fra virksomhet/bransje som er underlagt regulering.

 • God forretningsforståelse.

 • Bred erfaring fra prosjektarbeid, inkludert prosjektledelse.
   

Som person ser vi for oss at du:

 • har en analytisk tilnærming og bringer inn et helhetlig perspektiv.

 • har blikk for både store linjer og fine detaljer.

 • anvender spesialistkunnskap og ekspertise fra ulike fagfelt, og omsetter det i praktiske løsninger.

 • trives med å initiere og drive store og små prosesser, og får ting gjort.

 • kommuniserer klart og presist, både skriftlig og muntlig.

 • er komfortabel med endring og nye arbeidsmåter, og hele tiden ser etter muligheter for forbedring.

 • trives i samarbeid der vi støtter, deler og lærer for å nå felles mål.


Hva kan vi tilby:

 • Kunnskapsrike kollegaer i et inkluderende arbeidsmiljø.

 • Meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 • En såpass fleksibel arbeidsdag at det har fått et eget navn: SmidigDag.

 • Pensjonsordning, forsikringer og aksjespareprogram og andre goder som subsidiert trening, stort tilbud bedriftshytter, foreninger og bedriftsidrettslag.  
   

Annen viktig informasjon:

 • Nysgjerrig? Kontakt Camilla Carlsson, Leder myndighetskontakt og regulatorisk
  +47 951 47 511, eller Siri Skavraker, People & Organisation Business Partner +47 950 89 714.

 • Arbeidssted vil være vakre omgivelser på Fornebu.

 • Søknadsfrist: 12.06.23. Vi vurderer søkere fortløpende.

 • Vi bakgrunnssjekker kandidater gjennom Semac.


Om Telenor Norge
Telenor Norge AS eier og forvalter kritisk infrastruktur, og er landets største digitale tjenesteleverandør innenfor telekommunikasjon- og datatjenester. I Telenor tror vi på de mulighetene teknologien gir til å forbedre og forenkle menneskers hverdag. Vi har over 150 års fartstid med å levere samfunnskritiske tjenester av høy kvalitet til kundene våre. Underveis har vi evnet å utforske nye ideer som er tilpasset dagens og fremtidens kunder, og tatt en ledende posisjon i den digitale utviklingen. Vi har 3300 medarbeidere fordelt på 20 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i åtte land. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. Les mer om Telenor Norge på
www.telenor.no