Telenor åpner 4G på 1000 nye stasjoner

Nå starter Telenor utrullingen av mobilt bredbånd på 1000 nye basestasjoner. Det er særlig mobildekningen i distrikts-Norge og innendørsdekningen Telenor forbedrer.

Post- og teletilsynet offentliggjorde i desember at Telenor fikk tilslag på frekvensene i det såkalte 800 megahertz-båndet.

– Vi gjør et stort dekningsløft når vi nå oppgraderer hele vårt eksisterende 4G-nett med 800-frekvensen. I god tid før sommeren vil 111 kommuner få 4G i dette frekvensnettet. Dermed gir vi 4G til langt flere kunder enn i dag, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor forbedrer nå dekningen i alle landets fylker, og Telenors mål er å gi 98 prosent av Norges befolkning høyhastighets mobilt bredbånd.

– Dagens raske utvikling av digitale tjenester stiller økte krav til mobilnettet, og 4G sikrer økt kapasitet og høyere hastigheter. Samtidig gir 4G i 800-båndet bedre arealdekning og ikke minst blir innendørsdekningen, sier Svendsen.

Med 4G fra Telenor ligger alt til rette for effektiv strømming eller nedlastning av film og musikk, bildedeling og videokonferanser når og hvor som helst, og Telenor har som ambisjon å levere de beste mobilopplevelsene over hele landet.

Bedre areal- og innendørsdekning

Telenor har gjennomført en ambisiøs utbygging og oppgradering av 4G-mobilnettet i Norge, en operasjon som er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2015. I tillegg til utbyggingen av 4G over hele landet, har Telenor også gjennomført en høyintensiv utbygging av 3G-nettet.

– I dag har allerede 52 prosent av Norges befolkning 4G-dekning fra Telenor utenfor egen bolig. Mange steder som allerede har 4G-dekning vil også merke forbedring når 800-frekvensen tas i bruk. 800-frekvensen gir to til tre ganger så vid dekning pr. sted og langt bedre innendørsdekning for boliger og næringsbygg, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

God surfeopplevelse i by og bygd

Telenor prioriterer god dekning på hytte- og vintersportssteder. – En mobil basestasjon kan gi to til tre ganger så stort dekningsområde med 4G, men 800-frekvensens egenskaper vil også bedre mobilopplevelsen i byer, ikke minst bedres innendørsdekningen, sier Amundsen.

95 prosent av Telenors mobilkunder har 3G-dekning der de bor, og den videre utbyggingen vil sikre en dekning på 98 prosent. Innen utgangen av 2015 skal ni av ti nordmenn også kunne gjøre bruk av 4G fra Telenor.

Fakta:

  • Alle nettbrett, mobiltelefon eller mobilt bredbåndsutstyr med 4G som er i salg har nå mulighet for å utnytte 800 MHz-frekvensen. Selvfølgelig også de nye Apple-produktene iPhone 5s, iPhone 5c, iPad Air og iPad Mini med retinaskjerm.
  • 800-frekvensen gir to til tre ganger så stor dekning pr. sted og fire ganger så mange vil kunne oppleve bedre innendørsdekning på 4G i murbygg eller bygg hvor forhold har gjort det vanskelig å gi gode surfeopplevelser.
  • De såkalte 800-frekvensene ble benyttet til å formidle analoge tv-signaler til norske hjem. I 2014 vil de bli benyttet til å gi Telenor-kunder høyhastighets mobilt bredbånd, og sikre gode opplevelser blant annet ved streaming av video og musikk.