SMS – en suksess ingen hadde forventet

Finn Trosby fra Telenor gir sin versjon av hvordan SMS oppsto.

Det er nå 25 år siden SMS (Short Message Service) så dagens lys. Dette var før “c u l8r” og “lol” ble en naturlig del av den daglige språkbruken vår og vi tok i bruk tekstmeldinger for å avslutte forhold, stemme på Idol-deltagere og kjøpe ting, og før tekstbasert kommunikasjon sto for en stor andel av driftsinntektene til teleselskapene.

Det er mange spekulasjoner og rykter rundt hvordan og hvor SMS-teknologien ble oppdaget. Som med de fleste rykter må man gå direkte til kilden for å få svar. I dette tilfellet innebærer det å snakke med personer som for eksempel Telenors Finn Trosby.

En ny måte å sende meldinger på

Finn Trosby, som har vært rådgiver i Telenor siden 1972, er medforfatter av boken «Short Message Service: The creation of personal global text messaging” (2010), og var styreformann for “Draft Group on Message Handling” i GSM-prosjektet fra 1987 til 1990. Tjenestedelen av GSM så for seg en type tekstmeldingstjeneste, og Trosby ledet undergruppen som fikk i oppgave å designe denne nye måten å sende meldinger på.

“Min rolle var å lede undergruppen og sikre at meldingstjenestene som GSM hadde skissert, ble nøyaktig spesifisert. Kanskje noe av det viktigste vi oppnådde, var å gjøre SMS til en selvstendig, toveis meldingstjeneste i stedet for en enveis personsøkingstjeneste for mobilbrukere, slik GSM opprinnelig hadde tenkt det,” forteller Trosby.

Vellykket flernasjonalt samarbeid

Trosby er rask til å presisere at han ikke kan ta æren for å ha skapt SMS-tjenesten slik vi kjenner den i dag. I stedet påpeker han at SMS, i likhet med GSM, er resultatet av et flernasjonalt samarbeid. Når vi spør ham om hvor ideen om SMS oppsto, får vi til svar at “ideer om og forsøk med korte, trådløst sendte meldinger fantes overalt. Folk brukte allerede personsøkere, og tekstmeldingstjenester var tatt i bruk av ekspedisjonsselskaper i den private sektoren i Europa og USA. Det virkelige opphavet til SMS-tjenesten ligger imidlertid i de første GSM-dokumentene som beskrev GSM Short Message Service.”

Motivet bak SMS

De fleste som hadde med GSM å gjøre på slutten av 1980-tallet, betraktet SMS kun som en varslingsmekanisme som informerte om at mobiltelefonen hadde mottatt en talebeskjed. Trosby innrømmer at selv ikke SMS-teamet forstod på den tiden fullt ut hvilke bruksmuligheter som lå i denne teknologien. Man må da spørre seg hvorfor de valgte å bruke tid og krefter på noe som tilsynelatende var heller uviktig?

“På den tiden hadde vi større muligheter til å foreslå tjenester som man ikke så noe umiddelbart fortjenestepotensial i. Jeg tror at en styringsgruppe i dag ville ha betraktet prosjektet som lite lovende hva rask profitt angår, og dermed kanskje avsluttet det”, sier Trosby. “GSM var nytt på denne tiden og vi hadde gode forhåpninger til det. SMS var en tjeneste som gjorde at GSM skilte seg ut, og samtidig gjorde den ikke systemet verken særlig dyrere eller mer komplekst.”

Trosby med ny bok historien bak SMS

Friedhelm Hillebrand, leder for spesifikasjonen av GSM-datatjenester, ba Trosby og et par andre viktige SMS-bidragsytere om hjelp til å skrive en bok om hvordan Short Message Service oppstod, ble utviklet og realisert. Dette var vinteren 2009, og tiden var inne for å fortelle den egentlige historien om SMS, og rette opp de mange feiloppfatningene som ble formidlet gjennom tabloidpressen.

“I boken vår ønsket vi å beskrive hvordan SMS ble til i GSM-prosjektet. Det var en syntese av mange ideer utenfra som ble modnet i GSM-miljøet, og det var vår jobb å designe denne syntesen,” forteller Trosby.

Det vi ikke visste den gang …

“Det var utrolig morsomt å være en del av noe så stort som GSM, selv om vi på den tiden ikke var klar over hvor betydningsfulle enkelte av tjenestene var,” sier Trosby. “Mange av kollegaene våre i GSM betraktet SMS som et lite prosjekt uten noen vesentlig kommersiell verdi. Ikke engang vi i SMS-teamet hadde forespeilet oss det store mangfoldet av programmer som leveres via SMS i dag.”

Selv om vi fremdeles bare kan spekulere i SMS-ens fødested, og selv om æren for oppfinnelsen tilfaller mange, står én ting fast: SMS har fått stor betydning for telekombransjen. Bare spør de 2,4 milliarder menneskene som bruker denne tjenesten hver dag.

-Slutt på artikkel-