Ansvarlig forretningsdrift

Telenor-konsernet fokuserer på ansvarlig forretningsdrift i alle våre markeder. Våre mål er å oppnå kontinuerlig forbedringer på alle områder der vi ser utfordringer og å overholde gjeldende internasjonale standarder for ansvarlig forretningsdrift.

Vi fokuserer våre tiltak på tre hovedområder:

  • Miljøstyring – Identifisere og håndtere miljøbelastninger i henhold til internasjonale standarder og sikre at konsernets retningslinjer og prosedyrer følges, for eksempel gjennom miljøstyringssystem i alle markeder.
  • Samfunn – Identifisere og takle samfunnsmessige utfordringer relatert til Telenors forretningsdrift, som for eksempel påvirkninger på menneskerettigheter, og arbeids- eller miljøforhold i leverandørkjeden. Vår globale “Supply Chain Sustainability”-enhet fokuserer på å identifisere og redusere risiko i leverandørkjeden, og følger opp våre leverandører. Vi jobber også aktivt med hvordan vår teknologi og drift kan påvirke menneskerettigheter i våre markeder, båre i forhold til kunder og ansatte.
  • Governance – Sikre at vi overholder en høy etisk standard for forretningsdrift, og at vi etterlever internasjonale prinsipper for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Våre viktigste styringsdokumenter er våre forretningsetiske retningslinjer for ansatte og for leverandører. Vi skaper bevissthet om disse blant annet gjennom “Telenor Way” – et program som lenker sammen de forskjellige elementene i Telenors bedriftskultur og definerer hvordan vi driver forretning, veiledet av Telenor-konsernets visjon og verdier, forretningsestiske retningslinjer og styringsdokumenter.