Samfunnsansvar

Bærekraft ligger i hjertet av virksomheten vår. Vi jobber for å maksimere telekommunikasjonens samfunnsnytte, skape verdier for hele samfunnet og bidra til en bærekraftig fremtid.

Strategisk retning

En ny retning for hvordan Telenor driver sin virksomhet ansvarlig, ble staket ut i 2016. Den videreutvikler hvordan selskapet håndterer risiko, utvikler digitale tjenester til fordel for samfunnet og forankrer sin agenda innenfor FNs bærekraftsmål, særlig mål nr. 10; Mindre ulikheter.

Les mer på våre engelske sider

 

Ansvarlig foretningspraksis

Telenor har vedtatt en kraftfull visjon: å skape flere muligheter for lokalsamfunn. Samfunn med nettilgang er samfunn med flere muligheter. Internett er grunnlaget for hvordan vi integrerer verden med mulighetene som ligger og venter, og som former hvordan vi lever, arbeider, lærer, deler og løser globale utfordringer for neste generasjon og generasjonene som følger.

Les mer på våre engelske sider

 

Eksempler på initiativer i våre forretningsområder

Telenor har en vesentlig innvirkning på de samfunnene det har virksomhet, og i alle selskaper arbeides det aktivt med gode initiativer for å implementere Telenors mål om et bærekraftig samfunn.

Se en oversikt på våre engelske sider

 

Rapportering og studier

Måling av økonomiske, sosiale og miljømessige resultater er viktig når det gjelder å forstå virkningen av vår virksomhet, drive kontinuerlig forbedring og opprettholde en åpen og god dialog med interessenter.

Siste rapporter:

År Dokument
2020 Telenor Group Sustainability Report 2020
2019 Telenor Group Sustainability Report 2019
2018 Telenor Group Sustainability Report 2018
2017 Telenor Group Sustainability Report 2017
2016 Telenor Group Sustainability Report 2016
2016 Telenor GRI Sustainability Standards Report 2016

Se arkiv på våre engelske sider