Richard Ling får forsknings- og innovasjonspris

Sosiolog og forsker i Telenor R&I Richard Seyler Ling får Telenors forsknings- og innovasjonspris 2008 for sitt banebrytende arbeid innen anvendelser av mobile tjenester.

Prisen er på 250000 kr og deles ut under teknologiarrangementet Technoport i Trondheim denne uken, etter et enstemmig juryvedtak.

“Dr. Ling har gjennom sitt arbeid undersøkt mobiltelefonen i forhold til utbredelse, eierskap, bruk og sosiale konsekvenser. Han har vist hvordan mobiltelefonen har forandret våre liv – hvordan vi samordner våre daglige gjøremål, endrer språkbruk gjennom SMS, og hvordan ungdom tar i bruk mobilen på nye måter. Arbeidet er relevant, originalt og av høy kvalitet, og hans omfattende publisering viser dyp forståelse for både sosiologiske og teknologiske emner,” heter det blant annet i den internasjonale juryens begrunnelse for tildelingen.

Ny teknologi, nye sosiale bånd

Hvordan endrer mobiltelefonen våre liv? Kan den for alltid endre måten vi kommuniserer på? Gjennom sin forskning og sin brede formidling har Ling i blant annet undersøkt mobiltelefonens sosiale konsekvenser, med en enestående forståelse for sosiologiske, så vel som teknologiske emner. Ling har blitt publisert og intervjuet i en rekke medier, norske og utenlandske, deriblant New York Times, Newsweek, Dr Spiegel og Discovery Channel.

Mobilkommunikasjon som akademisk fagfelt

Juryen har også merket seg Dr. Lings medvirkning til å utvikle studier innen mobilkommunikasjon som akademisk fagfelt. Både i sitt arbeid med fagfellevurdering og i sitt virke som forsker, forfatter, lærer, veileder, redaktør og konferanseholder har han bidratt til at bruk av mobile tjenester er blitt et akademisk tema.

Om Telenors forsknings- og innovasjonspris

  • Etablert i 1997 for å markere den betydning forskning og innovasjon har for utviklingen av kommunikasjonssamfunnet, og for å stimulere til innsats på feltet.
  • Prisen deles ut hvert år, og består av 250000 kr og et diplom som gis til en fremragende bidragsyter innen forskning og innovasjon.
  • Hvert år definerer den internasjonale juryen et tema for prisen. I år var temaet: “Hvordan påvirker Internett og kommunikasjonstjenester folks hjem og privatliv?”

Om Richard Seyler Ling

  • Doktor i sosiologi og seniorforsker ved Telenor Research and Innovation.
  • Ling er opprinnelig fra USA og har innehatt flere forskerstillinger. Han er for tiden også gjesteprofessor ved IT-Universitetet i København.
  • Forfatter av flere bøker, blant andre New Tech, New Ties: How mobile communication is reshaping social cohesion (MIT Press, 2008) og The Mobile Connection: The cell phone’s impact on society (2004).

For forespørsler til bilder fra Technoport-festivalen i Trondheim, vennligst kontakt Maria Nordström, Pressekontakt i Technoport, Tlf: (+47) 951 68028, e-post: maria@technoport.no .

For ytterligere informasjon om Telenors forsknings- og innovasjonspris, vennligst kontakt:

Knut Sollid, informasjonssjef Telenor Norge, tlf +47915 98288

Jeanne Terjesen, informasjonssjef Telenor Research & Innovation, tlf +47901 29958