Resirkulering av elektronisk avfall i Danmark

Telenor samarbeider med Nokia Siemens Networks om å deponere elektronisk avfall på en forsvarlig måte.

Telenor Danmark foretar for tiden en storstilt oppgradering av mobilnettet sitt, og i den forbindelse står de overfor en utfordring: Hva skal de gjøre med det elektroniske avfallet? Ut med det gamle og inn med det nye fører til at det blir enorme mengder av det gamle å ta hånd om, og derfor har Telenor inngått et samarbeid med Nokia Siemens Networks. Dette samarbeidet sørger for at Nokia Siemens tar hånd om alt det elektroniske avfallet på en ansvarlig og miljøvennlig måte.

Ansvarlig deponering av elektronisk avfall er svært viktig

Som en følge av nettoppgraderingen kvitter Telenor seg med gamle strømforsyninger, radiosendere, kretser, datamaskiner og mye mer, og alt dette er avfall som må deponeres eller resirkuleres på en trygg og ansvarlig måte.

“Vi valgte å samarbeide med Nokia Siemens Networks fordi de var villige til å ta seg av alt det elektroniske avfallet, ikke bare deler av det,” sier Claes Amundsen, seniorrådgiver for samfunnsansvar for Telenor Danmark. “Andre selskap tilbød seg å kjøpe bare deler av avfallet, noe som ville ha gitt oss miljømessige utfordringer med tanke på å bli kvitt resten.”

Gode forholdsregler reduserer problemene

Det genereres nesten ni millioner tonn med elektronisk avfall i Europa hvert år. Dette avfallet inneholder skadelige kjemiske stoffer, blant annet kadmium, bly, kvikksølv, PVC og bromerte flammehemmere, som kan påvirke hormonbalansen i mennesker.

“Det finnes mange eksempler på at elektronisk avfall ender opp på søppelfyllinger rundt om i Europa, Asia og Afrika, og dette avfallet utgjør en alvorlig trussel både for miljøet og menneskene som bor i nærheten av disse fyllingene. Derfor er Telenor svært nøye når de velger hvem som skal ta seg av det kasserte utstyret vårt,” sier Amundsen.

 Les mer om hvordan Telenor håndterer naturressurser og avfall