Telenors kulturpris til Det Internasjonale Barnekunstmuseet

Telenors kulturpris for 2006 er tildelt

Det Internasjonale Barnekunstmuseet. De fikk prisen på 250.000 kroner

for sin innsats med å samle, bevare og formidle barnekunst fra hele

verden til hele verden. Prisutdelingen skjedde i Bærum Kulturhus

mandag kveld.

“Vi er imponert over arbeidet som er lagt ned av Barnekunstmuseet, og ikke minst av barnekunstnerne fra hele verden, gjennom 20 år. Derfor er vi stolte over å kunne være med å løfte frem en kulturinstitusjon som har vært og er såpass grensesprengende som Barnekunstmuseet. Dette er ellevte gang Telenors kulturpris blir gitt til enkeltpersoner, grupper og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for norsk kulturliv. I Telenor er vi opptatt av å bruke kultur på tvers av landegrensene. Det gjør vi blant annet ved å la utøvere fra de landene Telenor er representert opptre sammen med norske artister. Vi er derfor spesielt glade for at årets prisvinner – på samme måte som Telenor – også har et tydelig internasjonalt fokus,” sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at: ” Det Internasjonale Barnekunstmuseet får Telenors kulturpris for sin enestående innsats med å vise vår tilstedeværelse gjennom barns øyne, sinn og erfaring, fra barnets eget ståsted. En ting er HVA museet formidler. En annen ting er AT de faktisk formidler kunst laget av barn, og ikke minst imponerende, HVORDAN de formidler dette.” Juryen peker videre på at Barnekunstmuseet har klart å skape et internasjonalt nettverk som verdsettes og vekker oppsikt, til tross for dets begrensede størrelse og økonomiske ressurser.

“Vi anser prisen som en stor hyldest til Barnekunstmuseet og vårt idégrunnlag i å fremme barnas egen kunst og deres estetiske verdier og budskap. Vårt håp er at prisen vil bidra til å synliggjøre museet mer, samt styrke barnas kunstneriske rettigheter,” sier Angela Goldin, daglig leder i Det Internasjonale Barnekunstmuseet.

Om Telenors kulturpris

Telenors kulturpris er en del av Telenorsk kulturprogram, som ble etablert i 1995 for å understreke selskapets verdier. Fra neste år vil Telenors kulturpris også kunne deles ut til utenlandske prismottakere.

Tidligere prisvinnere er skuespiller Svein Tindberg, billedkunstner Wenche Øien, koreograf Kjersti Alveberg, sanger, musiker og komponist Kari Bremnes, forfatter og filmregissør Torun Lian, skuespiller Juni Dahr, forfatter Ingvar Ambjørnsen, den frie teatergruppen Verdensteateret, danseren Ingrid Lorentzen og skuespilleren Anne Marit Jacobsen.

Juryens leder er komponist og professor ved Norges Musikkhøgskole, Bjørn Kruse. I tillegg har juryen bestått av representanter fra norsk kulturliv og Telenor: koreograf Kjersti Alveberg, forfatter Lars Saabye Christensen, skuespiller Thorbjørn Harr og Kai Rosenberg fra Telenor.

Om Det Internasjonale Barnekunstmuseet

Museet ble etablert i 1986 av filmkunstneren Raphael Goldin (1920-1994) og hans kone, legen Alla Goldin, gjennom stiftelsen Stiftelsen Barnas, Historie, Kunst og Kultur. Museets tre grunnleggende funksjoner er å samle, bevare og formidle barnekunst fra hele verden. I år feirer museet 20 år, og har i løpet av sin tid belyst forskjellige temaer som blant annet:.- Verden sett med de unges øyne – Folk i Arbeid – Naturen og Barn – Katastrofer – HIV/AIDS – Kommunikasjon m.fl.. Kunstprosjektene har blitt gjennomført i samarbeid med en rekke nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner.

Museet holder til på Frøen i Oslo.

Alla og Angela Goldin har gitt ut kunstboken “Store åpne øyne”til minne om stifteren Rafael Goldin. Boken oppsummerer historien om museet og inneholder et utvalg av mer enn 200 fargerike kunstverk av barn fra over 100 land.

“Barn er et folk, sier man. Men et folk eksisterer ikke uten kultur.

Barn er et folk som hører fremtiden til. Og da må dette folk ha rett til sitt eget språk, sin egen kultur, sin kunst og sin historie.” – Rafael Goldin

Bærum kulturhus huser for tiden en utstilling fra Det Internasjonale Barnekunstmuseet som varer ut uken.

Priv til red:

Bilder fra prisutdelingen og av utvalgte kunstverk fra Det Internasjonale Barnekunstmuseet blir tilgjengeliggjort på følgende web-adresse:

http://www.telenor.no/presse/bildegalleri/arkiv/190906.shtml


Kontaktperson

:

Scott Engebrigtsen, informasjonssjef i Telenor, tlf. 90 04 34 84