Telenors konsernsjef: Bruk 40 timer årlig på utdanning

Telenors konsernsjef Sigve Brekke har utfordret selskapets mer enn 30 000 ansatte i 12 land til å gjennomføre 40 timers opplæring og utdanning i 2018 for å gå en digital fremtid i møte.

– Digitalisering vil endre samfunnet fundamentalt. Ved å ta aktiv del i denne utviklingen åpner det seg også store muligheter. Vi må jobbe på nye måter, våge å tenke annerledes om karriereutvikling og legge grunnlag for livslang læring. Jeg ønsker at vi i Telenor kontinuerlig skal utvikle og fornye våre ferdigheter og kunnskap, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Telenors ledelse og HR-funksjon har identifisert sentrale kompetanseområder som skal styrkes for å fortsatt være i stand til å levere det som betyr mest for selskapets 176 millioner kunder globalt. De fem områdene er digital markedsføring, digitale kanaler, anvendt dataanalyse, design og produktutvikling. Ved årsskifte 2018 ble Telenors interne digitale læringsportal, Telenor Campus, relansert med tilpassede nettkurs fra ledende leverandører av nettbasert læring som Lynda (fra LinkedIn) og Coursera (nettkurs fra ledende universiteter og handelshøyskoler). I tillegg til kurs innen disse fem kompetanseområdene tilbys det treningsmoduler innen ledelse på alle nivåer, nye måter for prosjektledelse, dynamisk tenkning (growth mindset) og styrkebasert utviklingspraksis. Samtlige Telenor Campus kurs er gratis for ansatte.

For å fremme livslang læring i Telenor har Sigve Brekke gitt samtlige medarbeidere en ‘40 timers utfordring’ – å bruke minst 40 timer til eget kompetanseløft i 2018. Med over 30 000 ansatte setter dette et ambisiøst mål på potensielt 1,2 millioner timer. Minst 20 av disse timene skal brukes på nettkursene i Telenor Campus, mens resten kan være læringsmuligheter relatert til ansvarsområde, slik som opplæring på jobb (nye oppgaver utenfor eget kompetanseområde, coaching, jobb-rotasjon) eller eksterne kurs for å utvikle nye ferdigheter og kunnskap.

– Etterhvert som vår og andre bransjer endrer seg vil man i fremtidens arbeidsliv ikke bare har én karriere, men flere – og det må vi som arbeidsgiver legge til rette for. 1,2 millioner timer utgjør en betydelig investering i våre medarbeidere, og jeg tror virkelig denne satsningen vil bidra til å plassere oss blant bedriftene som leder an i det digitale kappløpet. Jeg utfordrer meg selv hver dag for å tilegne meg ny kunnskap og nye ferdigheter som er viktige for fremtiden. I 40 timers utfordringen har jeg så langt fullført et kurs i dynamisk tenkning og fordypet meg i dataanalyse, sier Brekke.

Læringsprogrammene på Telenor Campus har blitt tilpasset av selskapets Læring- og Utviklingsavdeling for å møte behov uttrykt av ansatte og som selskapets strategi identifiserer. I tillegg har Telenor-konsernet holdt et skreddersydd nettbasert kurs over fem uker for samtlige toppledere i samarbeid med INSEAD om effektiv strategiutførelse og ettårige kurs for eksperter innen kritiske kompetanseområder. Selskapet har også ledelsesprogrammer for å utvikle en sterk læringskultur og styrkebasert tilnærming til medarbeiderutvikling.

 

Pressekontakt:
Hanne Knudsen
Informasjonssjef, Telenor Group
Kontakt: Hanne.knudsen@telenor.com / M: 90804015