Telenor selger 70 millioner aksjer i VEON Ltd.

Kursen i Telenors tilbud om salg av 70 millioner aksjer i VEON Ltd (tidligere VimpelCom Ltd.) er i en bookbuilding satt til 3,75 dollar per depotaksje. Dette gir et netto proveny til Telenor på 259 millioner dollar.

Transaksjonen ventes å bli gjennomført på eller rundt den 12. april 2017. Salget utgjør 4,0 prosent av totalt antall utestående aksjer i VEON og Telenor vil etter salget ha rundt 346,7 millioner aksjer i VEON, tilsvarende rundt 19,7 prosent av utestående aksjer, inkludert aksjene som inngår i Telenors treårige obligasjonslån som kan gjøres opp med aksjer i VEON. Obligasjonslånet forfaller i 2019 og er på én milliard dollar.

Citi og Morgan Stanley har vært tilretteleggere for Telenor i transaksjonen.

Etter gjennomføring av salget vil VEON ikke lenger være et tilknyttet selskap av Telenor og alle tidligere regnskapsførte omregningsdifferanser knyttet til valuta omklassifiseres til resultatregnskapet i andre kvartal 2017. Dette gir et regnskapsmessig tap på 7,5 milliarder kroner, inkludert skatt knyttet til sikringsinstrumenter. Omklassifisering til resultatregnskapet påvirker ikke den totale egenkapitalen i Telenor.

Netto provenyet på 259 millioner dollar (om lag 2,2 milliarder kroner) vil inngå i Telenors kontantstrømoppstilling for andre kvartal 2017.

Tilbudet annonseres i henhold til VEONs F3-filing til Securities and Exchange Commission (SEC) 23. mai 2014, som senest ble oppdatert med effekt fra 20. april 2016. Aksjene og depotaksjene vil kun bli tilbudt gjennom et prospekt og tilhørende informasjon VEON tidligere har delt med SEC. Mulige investorer bør lese prospektet, inkludert VEONs tidligere SEC-dokumenter. De aktuelle dokumentene kan lastes ned fra SECs sine nettsider på www.sec.gov. Alternativt kan man få en kopi av prospektet og andre relevante dokumenter gjennom å kontakte tilretteleggerne. Kontaktdetaljer til tilretteleggerne er tilgjengelig i den engelske versjonen av meldingen.

Denne meldingen utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon til å selge verdipapirer. Det skal heller ikke foregå salg av disse verdipapirene i noe land eller noen annen jurisdiksjon hvor slikt tilbud eller invitasjon ikke er tillatt eller til noen person som det er ulovlig å rette slikt tilbud eller invitasjon til.

Potensielle brukere av denne informasjonen bes om å gjøre seg kjent med og etterleve slike restriksjoner og å følge de nærmere instruksjonene som er gjort kjent gjennom den engelske meldingen som er tilgjengelig på www.telenor.com og www.newsweb.com

Investor Relations

Marianne Moe
Mobile: (+47) 9161 7631
marianne.moe@telenor.com

Helge Øien
Mobile: (+47) 9131 9242
helge.oien@telenor.com

 

Media

Glenn Mandelid
Mobile: (+47) 9266 1300
glenn.mandelid@telenor.com

Meera Bhatia
Mobile: +47 4684 4959
meera.bhatia@telenor.com