Telenor og Wireless Trondheim åpner IoT lab

Telenor og Wireless Trondheim går sammen for å etablere IoT ProtoLab, et nytt kraftsenter for Tingenes Internett som skal bidra til å øke innovasjon, ny nasjonal kompetansebygging og styrke konkurranseevnen blant entreprenører. Laben vil være åpen for gründere, utviklere og studenter som ønsker å utvikle og teste IoT tjenester og produkter.

IoT ProtoLab åpner tidlig i 2018 og blir et senter for forskning og innovasjon innen Tingenes Internett, med særlig fokus på neste generasjons Low Power Wide Area (LPWA) teknologi og applikasjoner. Det nye senteret gir også muligheter for å utveksle data, dele erfaringer og samarbeide om eksisterende prosjekter med Telenor-NTNU AI-Lab. Denne laben ble etablert som del av Telenors satsing for å bidra til Norges digitale fremtid, styrke konkurranseevnen, stimulere til økt innovasjon og nye kompetanser.

– Fremtiden tilhører dem som kan foredle og anvende data på nye måter. Data er vår tids kontinentalsokkel og vi i Telenor vil bidra til å bygge en sterk norsk digital industri. IoT ProtoLab skal være en møteplass hvor studenter, gründere og bedrifter kan eksperimentere og teste løsninger basert på neste generasjons IoT-teknologier, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.​

IoT ProtoLab vil ligge på FAKTRY, et nytt fellesskap som åpner i november 2017 for ambisiøse gründere som utvikler fysiske produkt på Sluppen i Trondheim.

For å muliggjøre pilotering og testing av IoT-tjenester i Trondheim har Wireless Trondheim aktivert en IoT-testbed i hele byen og koblet seg på Telenors eksperimentelle initiativ, Start IoT. Dette gir tilgang til utstyr, utviklerportal og et fysisk LPWA nett med et back-end system som gjør det mulig å utvikle prototyper til en relativt lav kostnad. Wireless Trondheim er ansvarlig for oppsettet og den daglige driften av IoT ProtoLab.

– Vårt mål er å gjøre det mulig for studenter, gründere og oppstartsbedrifter å eksperimentere og teste løsninger ved hjelp av neste generasjons IoT-teknologier. Ved å koble vår dybdekompetanse med selskaper som Telenor kan vi samarbeide om å gjøre reelle teknologiske gjennombrudd og bidra til å lage nye, smarte produkter og tjenester for fremtiden, sier Thomas Ulleberg, daglig leder for Wireless Trondheim.

I tillegg til Start IoT initiativet skal Telenor støtte med mentorer og praktikantplasser i laben, og samarbeide med partnere for studentprosjekter, samlinger og hackathoner. Den første offisielle IoT ProtoLab hackathonen blir arrangert på FAKTRY i november av Telenor, Wireless Trondheim og Pycom. Her skal kreative hoder fra byens utvikler-, gründer- og studentmiljø samles i to dager for å identifisere og løse reelle, kritiske forretningsproblemer ved hjelp av neste generasjons IoT-teknologi, støttet av ekspertveiledere, nettverkstilgang og verktøykasse.

Pressekontakter:

Cathrine Stang Lund
Kommunikasjonsansvarlig, Telenor Group
cathrine-stang.lund@telenor.com/+4795872699

Thomas Ulleberg
Daglig leder, Wireless Trondheim
thomas.ulleberg@wirelesstrondheim.no/+ 47 92 61 62 18

Om Telenors digitaliseringstiltak

I august 2016 annonserte Telenor to konkrete tiltak for entreprenører som skal bidra til å styrke Norges konkurranseevne, utvikle nye kompetanser, og stimulere stimulere til økt innovasjon og sysselsetting i norske oppstartsbedrifter. Det første tiltaket var et samarbeid mellom Telenor, SINTEF, og Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å etablere Telenor-NTNU AI-Lab, som driver forskning og har innovasjonsprogrammer rundt kunstig intelligens, avansert analyse og IoT ved NTNU i Trondheim.

Det andre av de to tiltakene er Start IoT, et eksperimentelt neste generasjons IoT nettverk i flere norske byer. Tilbudet er kostnadsfritt over en femårsperiode for studenter og gründere som ønsker å teste og utvikle produkter og tjenester. IoT ProtoLab er koblet til Start IoT og vil generere store datasett som er av interesse for arbeidet ved Telenor-NTNU AI-Lab og det er lagt opp til samarbeid mellom de to kraftsentrene innen AI og IoT.

I dag er nettverket, som er aktivert i Oslo, Trondheim og Tromsø, basert på LoRaWAN teknologi, men andre nettverkteknologier kan bli inkludert (f. eks 2G/3G/4G, NB-IoT og eMTC). I dag er over en million ting koblet til Telenors mobilnettverk i Norge. Nylig lanserte LTE standarder vil gjøre det mulig for Telenors 4G-nettverk å kommersielt støtte Tingenes Internett enheter som er basert på LPWA. Slike nettverk vil bli gjort tilgjengelige for kommersiell bruk i 2018, og det er derfor viktig å utforske disse mulighetene allerede i dag.