Telenor med ny gründersatsing for Tingenes Internett

Telenor annonserer i dag et nytt eksperimentelt initiativ for Tingenes Internett, Telenor Start IoT. Tilbudet er gratis og tilgjengelig for gründere og studenter i Norge, og piloten har som mål å øke innovasjon og støtte entreprenørskap og ny nasjonal kompetansebygging.

– Gjennom dette initiativet gir vi norske oppstartbedrifter og studenter muligheten til å utvikle og eksperimentere med nye produkter og tjenester for neste generasjons Tingenes Internett. Telenor Start IoT er del av en bred satsing fra Telenor for å skape vekst i bruken av fremtidens teknologi som kunstig intelligens, Tingenes Internett og stordata i Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef for Telenor.

Brukerregistreringen for Telenor Start IoTs utviklerplattform åpner i dag på den offisielle lanseringen hos StartupLab i Oslo. Med det nye initiativet etablerer Telenor et fysisk Low Power Wide Area (LPWA) eksperimentelt nett, samt et tilhørende back-end system og verktøykasse for gründere, studenter og utviklere. Tilbudet er kostnadsfritt for brukerne over en femårsperiode. Det dedikerte pilotnettverket har til formål å øke innovasjon innen LPWA i Norge, og vil i første omgang bli rullet ut i Oslo, Trondheim og Tromsø fra 1. mai.

For en tid tilbake siden, annonserte Telenor to spesifikke tiltak for å bidra til å styrke Norges konkurranseevne og stimulere til økt sysselsetting i norske oppstartbedrifter. Det første tiltaket er Telenor-NTNU AI-Lab, som åpnet 8. mars ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Laben skal drive forskning innen kunstig intelligens. Telenor Start IoT er det andre av disse tiltakene og utfyller det første ved å genere store datasett som er av interesse for arbeidet ved AI-Laben.

Telenor-NTNU AI-Lab og Telenor Start IoT føyer seg inn i rekken av Telenors globale initiativer som støtter oppstartmiljøer, som innebærer blant annet akseleratorprogrammer i åtte land, med mer enn 70 oppstartbedrifter som mottok støtte bare i 2016.

Til å begynne med vil Telenor Start IoT pilotnettverket være basert på LoRaWAN teknologi (LoRa), men andre nettverksteknologier kan også bli inkludert, som 2G/3G/4G, NB-IoT og eMTC standarder.

I dag er allerede over en million ting koblet til Telenors mobilnett i Norge. Nylig lanserte LTE standarder vil gjøre det mulig for Telenors 4G-nettverk å kommersielt støtte Tingenes Internett enheter som er basert på LPWA. Slike nettverk vil bli gjort tilgjengelige for kommersiell bruk i 2018, og det er derfor viktig å utforske disse mulighetene allerede i dag.

Fakta om Telenor Start IoT:

  • Infrastrukturen for Telenor Start IoTs eksperimentelle nettverk er tilgjengelig gjennom en utviklerportal, som inneholder teknisk dokumentasjon, tilkoblingsmuligheter og tilgang til back-end, verktøykasse og brukerfora.
  • Det fysiske LPWA pilotnettverket er supplert med et back-end system som gir utviklere tilgang til infrastruktur for Tingenes Internett og til å utvikle prototyper til en relativt lav kostnad.
  • Telenor Start IoT vil bruke Telenor Connexions Cloud Connect løsning, som er bygget på Amazon Web Services IoT (AWS IoT). Plattformen kan brukes uavhengig av den underliggende tilkoblingsteknologien.
  • Telenor samarbeider med StartupLab i Oslo, Wireless i Trondheim, og Flow i Tromsø for å etablere arbeidsstasjoner.

Pressekontakt:

Hanne Knudsen,

Telenor Group Communications

908 04 015

Hanne.knudsen@telenor.com

Klikk her for å registrere din interesse for Telenor Start IoT (f.o.m kl.08:00).