Telenor kjøper den nest største mobiloperatøren i Bulgaria

Telenor har inngått avtale med OTE om å kjøpe den bulgarske mobiloperatør Globul for totalt EUR 717 millioner på en gjelds- og kontantfri basis.

Globul er den nest største mobiloperatøren i Bulgaria med 4,5 millioner mobilkunder og en markedsandel på 36 prosent. Transaksjonen inkluderer også Germanos Bulgaria, ledende forhandlerkjede innen telekom i markedet, konsolidert inn i Globul.

– Basert på vår erfaring med Telenors velfungerende virksomheter i regionen har vi sterk tro på at vi vil være i stand til å skape verdier i det bulgarske markedet. Gjennom vår størrelse og erfaring koblet med Globuls kompetanse og kunnskap om markedet, kan vi tilby enda bedre kvalitet og mer avanserte tjenester til bulgarske kunder, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

I sentral- og østeuropa er Telenor i dag til stede i Ungarn, Serbia og Montenegro. Selskapet er markedsledende målt i inntekt i de to siste markedene.

– Vår inntreden i det bulgarske markedet øker mulighetene for samarbeid over grensene og gir økt effektivitet som både kunder, næringsliv og Telenor vil dra fordel av. Vi ser også en mulig ekspansjon innen markedet for mobildata og internettbaserte tjenester, sier Kjell- Morten Johnsen, konserndirektør og leder av Telenors virksomheter i Europa.

Globul har vært i Bulgaria siden 2001. Ved utgangen av 2012 hadde selskapet 4,5 millioner mobilabonnement og en markedsandel på 36 prosent målt i antall abonnement. I 2012 hadde Globul og Germanos Bulgaria inntekter på EUR 378 millioner og en EBITDA på EUR 135 millioner.

Transaksjonen forutsetter godkjenning fra relevant myndighet og forventes sluttført i tredje kvartal 2013.

NB – ingen ytterligere kommentar vil bli gitt før presse- og analytikerkonferansen mandag 29. april kl. 0900 norsk tid.

Presse- og analytikerkonferanse

Telenor vil avholde en presse- og analytikerkonferanse mandag 29. april kl. 0900 norsk tid i Telenors besøkssenter på Fornebu. Presentasjonen holdes av Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og leder for Telenor virksomheter i Europa.

Presse- og analytikerkonferansen vil bli direkte overført over Internett. Opptak vil bli gjort tilgjengelig på www.telenor.com.

Konferansen er også tilgjengelig som telefonkonferanse. Denne tjenesten tillater innringerne å stille spørsmål under spørrerunden som blir holdt etter presentasjonen. Detaljer om dette, og presentasjonsmateriale blir gjort tilgjengelig på www.telenor.com fra kl. 0700 den 29. april.