Nordmenn kjøper dyrere og mer avanserte mobiler enn svensker og dansker

Nordmenn kjøper dyrere og mer avanserte telefoner og bytter ut mobiltelefonen sin i snitt hvert andre år, viser en ny undersøkelse utført av Synovate på vegne av Telenor.

Undersøkelsen sammenligner mobilbruk i Norge, Sverige og Danmark. Nordmenn bruker mest penger når de kjøper ny mobil, i gjennomsnitt 1868,- norske kroner mens en svenske bruker tilsvarende 1762,- norske kroner, og hver danske brukte i snitt tilsvarende 1247 norske kroner på en ny mobil.

Mer avanserte mobiler

Undersøkelsen viser videre at nordmenn kjøper mer avanserte mobiltelefoner. Hele 53 prosent av nordmenns mobiler var klassifisert som ‘high-end’, mot 11 og 34 prosent i henholdsvis Sverige og Danmark. (“High-end” telefoner er i denne undersøkelsen definert som mobiler som inneholder funksjonalitet som f.eks mobilt bredbånd, 3.2 mp kamera og en tilstrekkelig stor skjerm.)

“Nordmenn elsker det meste innen ny teknologi og utstyr, og mobiltelefoner er et glimrende eksempel i så måte. Dagens avanserte mobiltelefoner åpner for bruk av spennende tjenester som musikk, epost, Internett, TV og lydbøker over mobilen. Telenor jobber for at tjenestene skal bli stadig enklere å bruke for kundene våre,” sier Svein Henning Kirkeng, leder for privatmarkedet i Telenor Norge.

Kamera viktig

I følge undersøkelsen er det viktig at telefonen har kamera, fremfor alt i Norge. I Danmark legger man vekt på at telefonen er enkel mens svenskene prioriterer muligheten til å høre på musikk.

Nordmenn og dansker bytter ut telefonene raskere (i snitt etter 22 måneder) enn svenskene som beholder sine telefoner i snitt 31 måneder. Hovedgrunnene til at skandinaver bytter til ny mobil er gjerne fordi den gamle er ødelagt eller mistet.

Veloverveid

Selv om nordmenn kjøper ny mobiltelefon oftere enn sine venner på andre siden av kjølen, viser undersøkelsen at deres beslutninger ofte er mer veloverveide. Omtrent 2 av 3 nordmenn og dansker hadde bestemt seg for merke/modell før de kjøpte ny telefon, mot bare 1 av 3 svensker.

Nordmenn er noe mer tradisjonelle enn svensker og dansker når det gjelder valg av mobiltelefonens form, og foretrekker i langt større grad mobiler med åpent tastatur, i stedet for andre dekselløsninger. Her er det svenskene som er mest innovative.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen ble gjennomført av Synovate og er basert på intervju med 500 respondenter per land i Sverige, Norge og Danmark blant personer som nylig kjøpte ny mobiltelefon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Elisabeth Evjen, informasjonssjef i Telenor; +47 412 70000,

elisabeth.evjen@telenor.com