Våre sponsorater

Telenor har en tydelig sponsorstrategi som omhandler idrett, kultur og samfunn.

Innenfor idrett er vi opptatt av å være tilstede gjennom hele året fra bredden til toppidretten både på nasjonalt og regionalt nivå.

Når det gjelder kultur og samfunn et kommunikasjon mellom mennesker et viktig aspekt ved våre objekter.

Les mer om Telenor sine sponsorater