Telenor Broadcast

Telenor Broadcast er en ledende aktør for distribusjon av TV-tjenester til husholdninger og virksomheter i Norden.

Telenor Broadcast har en sterk posisjon i det nordiske tv-distribusjonsmarkedet, samt i Europeisk satellittkringkasting og tilbyr globalt tilgangskontrollteknologi. Selskapet har også fått en internasjonal posisjon innen bakkebasert kringkasting, bygget på erfaringer og kompetanse ervervet på hjemmemarkedet.

Administrerende direktører i Broadcasts selskaper

Telenor Broadcast er en ledende leverandør av fjernsyns- og kringkastingstjenester til husholdninger og virksomheter i Norden, målt i antall abonnenter og omsetning gjennom sitt B2C (business til forbruker) TV-distribusjonsselskap, Canal Digital.

Canal Digital tilbyr i dag over 130 tv-kanaler til sluttbrukere. Ca. 930 000 husholdninger i Norden velger Canal Digital som sin TV-leverandør.

Canal Digital AS ledes av administrerende direktør Ragnar Kårhus som driver Canal Digitals selskaper i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Besøk Canal Digitals hjemmeside

Norkring planlegger, bygger og drifter det digitale bakkenettet for TV og radio i Norge og Belgia (DTT og DAB). Selskapet er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og tilbyr landsdekkende nettverk for TV og radio. Norkring tilbyr også tjenester innen Site management, Medianet og Innplassering. Norkring eier og drifter de fleste senderinstallasjonene i Norge.

Som ledende aktør i det norske markedet har Norkring en lang historie og god kunnskap om bakkebaserte kringkastingstjenester. Selskapet har spilt en viktig rolle i utviklingen av kringkastingsmarkedet med mål om å tilby kundene markedsledende produkter og tjenester.

Norkrings administrerende direktør er Torbjørn Ø. Teigen.

Hovedkontoret ligger på Telenor Fornebu, i utkanten av Oslo.

Norkring AS er et heleid Telenorselskap.

Besøk Norkrings hjemmeside

Som ledende satellittaktør i Norden og en hovedleverandør av kommunikasjonstjenester via satellitt, leverer Telenor Satellite, kvalitetskringkastingstjenester i hele Europa.

Fra posisjonen 1º vest, eier og driver Telenor Satellite THOR 5 og THOR 6 i tillegg til å eie en stor kapasitet av Intelsat 10-02 satellitten.  Samlet gir satellittene et bredt dekningsareal og når ut til en tredjedel av verdens landmasse.

Posisjonen 1º vest er en førsteklasses plassering for innholdsdistribusjon og driftstjenester i den nordiske regionen og over hele Europa, spesielt for Sentral- og Øst-Europa, og kan sende nesten 700 tv-kanaler og hundrevis av radiostasjoner. Telenor Satellite har også utvidet sin posisjon og flyttet THOR III til sin nye bane, 4° vest, og tilbyr også satellittjenester til Midtøsten.

Morten Tengs er administrerende direktør for Telenor Satellite. Selskapets hovedkontor er å finne på Telenor Fornebu, utenfor Oslo.

Besøk Telenor Satellite hjemmeside

Nøkkeltall Telenor Broadcast

Se flere nøkkeltall i kvartalsrapporten