Vår virksomhet - en verden av kommunikasjon

Telenor-konsernet er en av verdens ledende mobiloperatører med 214 millioner mobilabonnementer. Vi har mobilvirksomheter i 13 land i tillegg til en eierandel på 19.7% i VEON Ltd.

Se film om Telenor-konsernet

Våre hovedinntekter kommer fra våre mobilvirksomheter

Telenor tilbyr kommunikasjonstjenester innen tele, data og media i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia. Våre hovedinntekter kommer fra mobilvirksomhetene våre. Telenor er en av verdens største mobiloperatører:

  • 214 millioner mobilabonnementer
  • Mobilvirksomheter i 13 land, samt i 14 land gjennom VimpelCom Ltd.
  • Driftsinntekter 2016: 131 milliarder kroner

Telenor tilbyr internasjonale kommunikasjonstjenester

Med 36 000 ansatte, kan Telenor-konsernet tilby en rekke telekomrelaterte tjenester til privatkunder og bedrifter verden rundt. Vår kjernevirksomhet er organisert i tre regioner:

Norden: Danmark, Norge, Sverige

Telenor er en ledende tilbyder av mobil og fasttelefoni i Norge, Sverige og Danmark og har en sterk posisjon i det raskt voksende skandinaviske bredbåndsmarkedet. Vi har lansert 4G i Norge og Sverige. Telenor-konsernets kjernevirksomhet i regionen inkluderer Telenor Broadcast, som er blant de fremste leverandørene av TV- og satellittkringkastingstjenester i Norden, og driver det nasjonale bakkekringkastingsnettet i Norge.

Sentral- og Øst-Europa: Ungarn, Serbia, Montenegro og Bulgaria

Telenor-konsernet har en sterk posisjon som tilbyder av mobiltjenester i Ungarn, Serbia og Montenegro. Telenor har en eierandel på 19.7 % i VEON Ltd. Telenor har fokusert på økt datatrafikk og å utvikle mulighetene innenfor mobilt bredbånd på tvers av regionen. Det er bygget ut 3G-nettverk i Ungarn, Serbia og Montenegro. I Serbia har vi lisens til å drive fastnettvirksomhet.

Asia: Thailand, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, India og Myanmar

Telenor-konsernet er en av de største mobiloperatørene i Asia og vi har hatt sterk vekst i alle våre markeder. I 2013 passerte vi 147 millioner mobilabonnementer i Asia. Suksessen vår bygger på det å kunne kombinere internasjonal telekomekspertise med regional kunnskap. Med innsikt og forståelse for de lokale variasjonene, har vi klart å skape verdier for de ulike kundegruppene i de lokale markedene.

For markedsinformasjon og nøkkeltall for hvert enkelt land, se Telenor i verden.