Vår kultur

Telenor-kulturen er det som binder oss sammen som ett selskap, på tvers av alle samfunnene vi er en del av.

Strategien forteller hva vi driver med; verdiene våre forklarer hvordan vi leverer, og målet vårt er grunnen til at vi eksisterer. Vi forventer at våre ansatte og samarbeidspartnere deler vår tro på og lidenskap for grunnelementene som er selve omrisset av Telenor-kulturen.

Hvorfor vi er her

Vårt mål er å knytte deg sammen med det som betyr mest. Slik bidrar vi til å styrke samfunnet rundt oss.

I 160 år har vi knyttet kundene våre til det som betyr mest. Å være tilkoblet har blitt en viktig del av livene våre, og vi er stolte over å levere nettilgang som er trygg, relevant og pålitelig. For det handler om mer enn god forretning; det handler om å bygge og styrke samfunnene vi er en del av.

Hvordan vi jobber

Vi har fire atferdsmessige prinsipper som setter rammene for måten vi jobber på. Verdiene sier noe om hvordan vi søker å opptre, og gjelder på tvers av alle våre markeder – og oversettes derfor ikke. De fire er:

  • Always Explore. Vi tror at vekst kommer fra å lære hver dag. Vi er nysgjerrige og vi tør å utfordre, teste, gjøre feil og justere kursen når det trengs.
  • Create together. Vi tror at bedre løsninger skapes av team med mangfold. Derfor søker vi forskjellige perspektiver, deler, involverer og hjelper hverandre å lykkes.
  • Keep promises. Vi mener tillit er avgjørende i alle våre relasjoner. Vi tar eierskap og er stolte over å levere med presisjon og integritet.
  • Be respectful. Vi tror på menneskets unike evne til å forstå hva som betyr mest for folk. Vi møter alle og hverandre på like fot, vi lytter og viser at vi bryr oss.

Alle som jobber med eller for Telenor forventes også å slutte seg til, overholde og årlig signere Telenors etiske retningslinjer (Code of Conduct).

Hva vi ønsker å få til

Telenors strategiske retning er felles for alle våre forretningsenheter og beskriver hva vi gjør for å nå vårt overordnede mål. Retningen er uttrykt i en operasjonell aksjonsplan som oppdateres årlig.

Vår strategiske retning er basert på troen på at:

  • Internettilgang er grunnlaget for vår virksomhet
  • Personalisering og relevans vil stimulere kundeengasjement og verdiskaping.
  • Effektiv drift er en forutsetning for bærekraftig vekst og konkurransekraft
  • Det er mulig å ta ledende digitale posisjoner i utvalgte markeder

Vår aksjonsplan for 2018 uttrykker prioriteringene våre for året: å levere vekst og kontinuerlig jobbe for effektivitet og forenkling med et globalt vinnerlag som er forent i sin forpliktelse til ansvarlig forretningsdrift.