Norsk historie

Norsk telekommunikasjonshistorie er på mange måter sammenfallende med historien om Telenor. Selskapet har endret navn flere ganger i løpet av sin 150 år lange historie. Disse navneendringene avspeiler ulike faser av norsk telekommunikasjonshistorie. Det vi i dag kjenner som Telenor, ble etablert som statlig selskap i 1855 under navnet Det norske Telegrafverket. Selskapet har utviklet seg fra å være en offentlig institusjon med fokus på telegrafi, til et internasjonalt aksjeselskap som tilbyr noe av det mest avanserte i verden innen telekommunikasjonsteknologi og -tjenester.