Telenor Danmark

Telenor Danmark er den nest største mobiloperatøren og den nest største bredbåndsleverandøren i landet.

Telenor Danmark tilbyr mobil-, fastnett- og bredbåndstjenester.

Nøkkelfakta

  • Danmarks nest største mobiloperatør
  • Landets nest største leverandør av bredbånd
  • 1.840 millioner mobilabonnementer (Q4 2016)
  • 1578 ansatte (Q4 2016)
  • Omsetning på 5.076 millioner kroner (2016)
  • Månedlig mobil ARPU: NOK 145 (Q4 2016)
  • Hovedkontor i København
  • Administrerende direktør: Jesper Hansen

Bakgrunn

For å forbedre kundeopplevelsen, utvikler Telenor Danmark både nettverket og sine tjenester kontinuerlig.

Selskapsnavnet Telenor Danmark ble lansert i juni 2009 da Sonofon og Cybercity fusjonerte. Telenor-konsernet kjøpte Sonofon i juni 2000 og Cybercity i mai 2005.

Informasjon til analytikere

For detaljert informasjon om konkurranse, nettverk og reguleringsspørsmål, se vår virksomhetsbeskrivelse for Telenor Danmark (på engelsk)

Selskapets hjemmeside

Besøk Telenors danske hjemmeside

Key Figures for Telenor Danmark

(NOK in millions) Andre kvartal Første halvår År
2017 2016 2017 2016 2016
Restated Restated Restated
Driftsinntekter mobil
Abonnementer og trafikk 729 725 1.424 1.496 2.907
Termineringsinntekter 66 69 126 112 244
Andre mobilinntekter 60 39 103 71 169
Ikke-mobilinntekter 298 260 611 510 1.164
Totale driftsinntekter mobil 1.152 1.093 2.264 2.189 4.484
Driftsinntekter fastnett 136 148 274 307 584
Totale driftsinntekter 1.288 1.241 2.537 2.496 5.068
Driftskostnader 539 638 1.051 1.272 2.333
EBITDA før andre poster 234 136 456 292 609
Driftsresultat (tap) 135 25 263 70 152
EBITDA før andre poster/Totale driftsinntekter (%) 18,1 10,9 18,0 11,7 12,0
Capex 304 147 412 380 531
Gjennomsnittlig inntekt per abonnement (ARPU) – månedlig (NOK) 145 148 141 149 147
Antall abonnementer - Kvartalsendring/Total (i tusener)
Mobil 11 (18) 1.840 1.779 1.820
Fasttelefoni (3) (2) 68 73 74
Fast Internett (5) (2) 143 154 149
Valutakurs (DKK) 1,2336 1,2648 1,2476