Administrerende direktører i våre virksomheter

Telenor-konsernet har mobilvirksomheter i 9 land. De administrerende direktørene er de øverste lederne i disse virksomhetene. De har ansvar for at selskapene styres og utvikles i tråd med Telenor-konsernets rammer for ansvarlig forretningsdrift. Rammeverket inkluderer prinsipper for styring og organisasjonskultur, som skapes gjennom konsernets formål, holdninger og forretningsetiske retningslinjer.

Se våre engelske sider for oppdatert informasjon