Styret

Forvaltningen av Telenor-konsernet hører under styret i Telenor ASA. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig. Styret fastsetter instrukser for sitt eget og konsernsjefens arbeid.

Gunn Wærsted

Styreleder

Utnevnt: Valgt til styreleder 17. desember 2015 (med virkning fra 14. januar 2016), gjenvalgt 10. mai 2017, gjenvalgt 7. mai 2019 for en periode på inntil to år.

Komité: Leder av People and Governance Committee, medlem av Sustainability and Compliance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 12 000 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1955. Bosatt i Oslo, Norge.

Bakgrunn: Gunn Wærsted var Group Executive Vice President og medlem av konsernledelsen i Nordea AB, samt Country Senior Executive i Nordea Bank Norway ASA, inntil 2016. I løpet av sin karriere har Wærsted innehatt en rekke lederstillinger innen bank og forsikring, deriblant administrerende direktør i Sparebank1 Gruppen og Sparebank1 Alliansen, konserndirektør i DNB and administrerende direktør i Vital Forsikring.

Andre styreverv: Gunn Wærsted er styreleder i Petoro AS og styremedlem i Nationwide Building Society (UK), Fidelity International og Saferoad Holding AS. Wærsted har tidligere hatt en rekke styreverv, herunder styreleder i Ferd Holding AS og Handelshøyskolen BI, og styremedlem i Statoil ASA (nå Equinor ASA) og Statkraft AS.

Utdanning: Master in Business and Economics (siviløkonom) fra Handelshøyskolen BI.

Last ned høyoppløselig bilde av Gunn Wærsted

Jørgen Kildahl

Styrets nestleder

Utnevnt: Valgt 10. mai 2017, gjenvalgt 7. mai 2019 for en periode på inntil to år. Styrets nestleder.

Komité: Medlem av Risk and Audit Committee og Sustainability and Compliance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 2 000 per 4. mars 2019.

Personalia: Født 1963. Bosatt i Einsiedeln, Switzerland.

Bakgrunn: Jørgen Kildahl har lang erfaring innen internasjonal forretningsutvikling og restrukturering, blant annet som konserndirektør i E.ON SE og i Statkraft AS fra 1999 til 2010. Kildahl has vært partner i Geelmuyden Kiese, har erfaring som fund manager og har innehatt en rekke styreverv.

Andre styreverv: Medlem av styret i Höegh LNG Holdings Ltd (Bermuda), Nysäter Wind AB (Sweden) og Ørsted A/S (Denmark).

Utdanning: Kildahl er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), er autorisert finansanalytiker (Chartered Financial Analyst), har MBA fra NHH og har gjennomført Advanced Management Program (AMP176) ved Harvard Business School.

Last ned høyoppløselig bilde av Jørgen Kildahl fra Flickr

Jacob Aqraou

Styremedlem
jacob-110-140

  • Utnevnt: 11. mai 2016, gjenvalgt 2. mai 2018 for en periode på inntil to år.

Komité: Leder av Innovation and Technology Committee og medlem av Risk and Audit Committee

Aksjer: 10 000 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1972 i Danmark. Bosatt i Danmark.

Bakgrunn: Aqraou har hatt en lang karriere i eBay, inkludert stillingen som Senior Vice President for eBays virksomhet i Europa, Midtøsten og Afrika, og som leder i eBays rubrikkannonsevirksomhet. Før han begynte i eBay i 2002, etablerte Aqraou selskapet Finexia. Aqraou har også erfaring fra investeringsbank og som ledelseskonsulent.

Utdanning: Aqraou har en mastergrad i finans og regnskap fra Copenhagen Business School og en Master i Business Administration fra Harvard Business School.

Jon Erik Reinhardsen

Styremedlem

Utnevnt: Valgt 14. mai 2014, gjenvalgt 10.mai 2017, gjenvalgt 7. mai 2019 for en periode på inntil to år.

Komité: Leder av Risk and Audit Committee, medlem av People and Governance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 1 500 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1956. Bosatt i Oslo, Norge.

Bakgrunn: Jon Erik Reinhardsen var konsernsjef for Petroleum Geo-Services ASA (PGS) fra april 2008 til september 2017. Før PGS hadde Reinhardsen lederstillinger i Alcoa Inc., Aker Kvaerner ASA, Aker Kværner Oil & Gas AS (Houston) og Aker Maritime ASA.

Andre styreverv: Styreleder i Equinor ASA, styremedlem i Awilhelmsen Management AS og Oceaneering International, Inc. Reinhardsen har tidligere vært styremedlem i Cameron International Corp (2009-2016), Hoegh Autoliners AS (2006-2014) og Hoegh LNG Holdings Ltd (2006-2014).

Utdanning: Mastergrad i anvendt matematikk og geofysikk fra Universitetet i Bergen International Executive Program ved Institute for Management Development (IMD) i Lausanne i Sveits (gjennomført i 1991).

Sally Davis

Styremedlem

Utnevnt: Valgt 23. november 2011, sist gjenvalgt 7. mai 2019 for en periode på inntil to år.

Komité: Leder av Sustainability and Compliance Committee, medlem av People and Governance Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 0 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1953. Bosatt i London, UK.

Bakgrunn: Sally Davis har mer enn 30 års erfaring fra den globale telekombransjen. Davis har siden 1999 innehatt en rekke lederstillinger i British Telecom Group (BT), blant annet President Global Products, Global Services og CEO i BT Wholesale. Før BT, hadde Davis flere lederstillinger i større telekomselskaper, og har erfaring fra kabeloppstartsselskaper i UK i tillegg til strategiske og operasjonelle roller i Bell Atlantic/Verizon (US) og Mercury Communications (UK).

Andre styreverv: Davis er styremedlem i Arqiva Group Limited og styreleder i den veldedige organisasjonen Leonard Cheshire (UK). Tidligere styreverv omfatter blant annet Logitech International SA, Cityfibre PLC, Henderson Smaller Cap Investment Trust, Inet, UK Department for Transport og BBC.

Utdanning: B.A. Hons graduate og Fellow fra University College, London.

Last ned høyoppløselig bilde av Sally Davis

Grethe Viksaas

Styremedlem

Utnevnt: Valgt 10. mai 2017, gjenvalgt 7. mai 2019 for en periode på inntil to år.

Komité: Medlem av Risk and Audit Committee og Innovation and Technology Committee.

Aksjer i Telenor ASA: 0 per 4. mars 2019

Personalia: Født 1958. Bosatt i Oslo, Norway.

Bakgrunn: Grethe Viksaas har en lang karriere i det nord-europeiske IT-selskapet Basefarm AS. Viksaas startet opp og var administrerende direktør i Basefarm AS fra 2000 til 2016, og har siden 2016 hatt ulike roller i styret i Basefarm AS. Viksaas har styreverv i, og er rådgiver til, flere norske oppstartsselskaper.

Andre styreverv: Styreleder i Norsk Regnesentral, styremedlem i PoLight ASA og Crayon Group Holding ASA. Tidligere styreverv inkluderer Zenitel Group og IKT-Norge.

Utdanning: Mastergrad i Computer Science fra Universitetet i Oslo.

Anita Helen Steine

Styremedlem – ansatterepresentant

Utnevnt: 7. mai 2019 for en periode på to år

Komité: Medlem av Risk and Audit Committee and medlem av Sustainability and Compliance Committee

Aksjer i Telenor ASA: 674 per 14. mai 2019

Personalia: Født 1966. Bosatt i Asker, Norge.

Bakgrunn: Anita Steine har vært ansatt i Telenor siden 2010, og har erfaring fra flere divisjoner i Telenor, sist fra Telenor Group Units, Global Business Security. Steine er hovedtillitsvalgt for Negotia i Telenor ASA og Telenor Digital AS. Steine har erfaring innen krevende roller i internasjonale selskaper innenfor IT-utvikling og IT i forretningsdrift, med hovedfokus på Business Intelligence og verdikjede-optimalisering. Steine har engasjert seg i fagarbeid gjennom faggruppe-styrene i blant annet Den Norske Datafornenig og Supply Chain Council.

Utdanning: Bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og IT- og ledelse fra Universitetet i Oslo (UiO).

Last ned høyoppløselig bilde av Anita Helen Steine

Jan Otto Eriksen

Styremedlem – ansatterepresentant

Utnevnt: 7. mai 2019 for en periode på to år

Komité: Medlem av Innovation and Technology Committee

Aksjer i Telenor ASA: 5 730 aksjer per 7. mai 2019

Personalia: Født 1954. Bosatt i Oslo.

Bakgrunn: Jan Otto Eriksen startet i Telenor i 2002 som prosjektleder i Telenorselskapet Canal Digital AS. Fra 2002-2013 jobbet Eriksen med ulike utviklingsprosjekter for nye TV-dekodere, backend-systemer, video-on-demand og strømmetjenester. I 2013 ble Eriksen konserntillitsvalgt for fagforeningen Tekna i Telenor på heltid, og har siden 2013 hatt denne rollen. I perioden 1981-2002, har Eriksen erfaring som programvareutvikler og prosjektleder i ulike konsulentselskaper og industriselskaper. Eriksen har tidligere vært ansatterepresentant i Telenorselskapene Zonavi AS og Canal Digital AS. Eriksen har også vært medlem en periode i bedriftsforsamlingen i Telenor ASA. Fra 2017 til mai 2019 var Eriksen vararepresentant for de ansattevalgte representantene til konsernstyret i Telenor ASA.

Utdanning: Ingeniør fra Oslo Ingeniørhøgskole, linje for Elektronikk. Sivilingeniør fra NTNU, institutt for Teknisk Kybernetikk/Reguleringsteknikk.

Last ned høyoppløselig bilde av Jan Otto Eriksen

Esben Smistad

Styremedlem – ansatterepresentant

Utnevnt: 7. mai 2019 for en periode på to år’

Komité: Medlem av People and Governance Committee

Aksjer i Telenor ASA: 0

Personalia: Født 1985. Bosatt i Oslo.

Bakgrunn: Esben Smistad startet i Telenor Norge AS divisjon Business i 2007 hvor han arbeidet med teknisk support for storkunder. Smistad har siden 2015 vært tillitsvalgt for EL og IT Forbundet på heltid. I perioden 2015-2017 var Smistad representant for de ansatte i styret i Telenor Norge AS.  Før Telenor har Smistad erfaring som arbeidsgiver og franchisetaker innen detaljhandel. Smistad er medlem av forbundsstyret i EL og IT Forbundet og kasserer for regionen, leder IKT Bransjens fagforening og er konserntillitsvalgt for EL og IT i Telenor.

Utdanning: Forsøksgymnaset i Oslo og Steinerskolen i Trondheim. Studerer arbeidsrett ved Studieforbundet AOF Norge.

Last ned høyoppløselig bilde av Esben Smistad

Styrekomiteer

Styret har nedsatt fire styrekomiteer: Sustainability and Compliance, Risk and Audit, Innovation and Technology, People and Governance, som alle er arbeidskomiteer i styret.