Styret

Forvaltningen av Telenor-konsernet hører under styret i Telenor ASA. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig. Styret fastsetter instrukser for sitt eget og konsernsjefens arbeid.

Gunn Wærsted portrait

Gunn Wærsted

Styreleder

Les mer

Jørgen Kildahl portrait

Jørgen Kildahl

Nestleder

Les mer

Jacob Aqraou portrait

Jacob Aqraou

Styremedlem

Les mer

Jon Erik Reinhardsen portrait

Jon Erik Reinhardsen

Styremedlem

Les mer

Sally Davis portrait

Sally Davis

Styremedlem

Les mer

Pieter Cornelis Knook portrait

Pieter Cornelis Knook

Styremedlem

Les mer

Astrid Simonsen Joos portrait

Astrid Simonsen Joos

Styremedlem

Les mer

Anita Helen Steine portrait

Anita Helen Steine

Styremedlem - ansatterepresentant

Les mer

Jan Otto Eriksen portrait

Jan Otto Eriksen

Styremedlem - ansatterepresentant

Les mer

Esben Smistad portrait

Esben Smistad

Styremedlem - ansatterepresentant

Les mer


Styrekomiteer

Styret har nedsatt fire styrekomiteer: Sustainability and Compliance, Risk and Audit, Transformation and Innovation, People and Governance, som alle er arbeidskomiteer i styret.

Les mer