Bedriftsforsamlingen

I henhold til norsk lov har Telenor en bedriftsforsamling og et styre.

Bedriftsforsamlingen, som er et særnorsk organ, er hovedsakelig et tilsynsorgan som fører tilsyn med styrets administrasjon av selskapets drift.

Bedriftsforsamlingen har også myndighet til å ta avgjørelser i noen avgrensede, men viktige områder. Én viktig oppgave for bedriftsforsamlingen er valget av medlemmer til styret. Bedriftsforsamlingen har totalt 15 medlemmer som blir utnevnt for to år ad gangen. Aksjonærene velger ti av disse medlemmene med varamedlemmer, og fem blir valgt blant og av de ansatte.

Anders Skjævestad

Leder: Valgt 2012 – medlem av bedriftsforsamlingen siden 2009
Bakgrunn: Administrerende direktør i DNB Livsforsikring. Har hatt lederstillinger i Arthur Andersen & Co (Norge) og Price Waterhouse (New York og Oslo). Han er styreleder og styremedlem i ulike selskaper eiet av DNB og medlem av Bergen Næringsråd.
Utdannelse: Statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har også videreutdanning fra IMD i Lausanne, Sveits.

Olaug Svarva

Nestleder, valgt 2007, gjenvalgt 2015
Bakgrunn: Hun ble utnevnt til administrerende direktør i Folketrygdfondet i februar 2006. Hun kom fra stillingen som investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Før ansettelsen i Sparebank 1 Livsforsikring arbeidet hun i 10 år i Folketrygdfondet.
Utdannelse:  Siviløkonom og MBA fra University of Denver.

Aksjonærvalgte medlemmer

Silvija Seres (valgt 2011, gjenvalgt 2015)
Siri Pettersen Strandenes (valgt 2008, gjenvalgt 2015)
Tore Onshuus Sandvik (valgt 2011, gjenvalgt 2015)
Elin Merete Myrmel-Johansen (valgt 2009, gjenvalgt 2015)
John Gordon Bernander (valgt 2013, gjenvalgt 2015)
Anne Kvam (valgt 2015)
Didrik Munch (valgt 2013, gjenvalgt 2015)
Widar Salbuvik (valgt 2013, gjenvalgt 2015)

Aksjonærvalgte varamedlemmer

Målfrid Brath (1. vara, valgt 2015)
Nils-Edvard Olsen (2. vara, valgt 2009, gjenvalgt 2015)
Ingvild Nybø Holth (3. vara, valgt 2005, gjenvalgt 2015)

Ansattevalgte representanter

Roger Rønning (valgt 2007, gjenvalgt 2015)
Astri Skare (valgt 2002, gjenvalgt 2015)
Tor Henrik Hanken  (valgt  2015)
Hege Ottesen (valgt 2015)
Magnhild Øvsthus Hanssen (valgt 2007, gjenvalgt 2015)

Observatører for de ansatte

Anne Kristin Endrerud  (valgt 2007, gjenvalgt 2011)
Mai Britt Thune (valgt 2011)

Ansattevalgte varamedlemmer

Laila Fjelde Olsen
Tom Westby
May-Iren Arnøy
Morten Fallstein
Hege Nøttestad
Marton Karlsen
Tommy Dybdal
Håkon Berdal
Siw Engstrøm
Bjørn Remseth
Anne Røli