Bedriftsforsamlingen

I henhold til norsk lov har Telenor en bedriftsforsamling og et styre.

Bedriftsforsamlingen, som er et særnorsk organ, er hovedsakelig et tilsynsorgan som fører tilsyn med styrets administrasjon av selskapets drift.

Bedriftsforsamlingen har også myndighet til å ta avgjørelser i noen avgrensede, men viktige områder. Én viktig oppgave for bedriftsforsamlingen er valget av medlemmer til styret. Bedriftsforsamlingen har totalt 15 medlemmer som blir utnevnt for to år av gangen. Aksjonærene velger ti av disse medlemmene med varamedlemmer, og fem blir valgt blant og av de ansatte.

Vennligst se våre engelske sider for oppdatert informasjon om Bedriftsforsamlingen.