Kunst og kultur

Telenor gjør kunst til en integrert del av arbeidsmiljøet, og skaper egne kulturkonsepter og møteplasser. Kreativitet og nyskapning er viktig: teknologisk, estetisk og kunstnerisk. Se selv.

Se våre engelske sider for informasjon om Telenors kulturprogram og kunst på arbeidsplassen