Millioner av brukte mobiltelefoner i norske hjem

7 av 10 nordmenn har en eller flere brukte mobiltelefoner i hjemmet. Telenor inngår nå et unikt partnerskap med Norges Idrettsforbund for å tømme landets roteskuffer for brukte mobiler.

Den historiske miljøavtalen mellom Telenor og Norges Idrettsforbund ble i dag signert på Mobilreturens dag, 5. april. Avtalen innebærer at idrettslag over hele Norge skal gå fra dør til dør og samle inn gamle og brukte mobiltelefoner for miljøet, som en viktig del av sitt dugnadsarbeid. For hver mobil som samles inn går 35 kroner til idrettslaget.

– For oss i Telenor har det siden starten i 2009 vært viktig å tilrettelegge for sikker og miljøvennlig resirkulering. Vi tror at denne avtalen med Norges Idrettsforbund vil bidra til at terskelen for å resirkulere brukte mobiltelefoner senkes betraktelig, og gi et kraftig løft i antall innsamlede mobiltelefoner i Norge, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor Norge, Torild Uribarri.

Satser på rekordinnsamling

Til nå har Telenor samlet inn i overkant av 30.000 brukte mobiltelefoner. I løpet av 2011 er ambisjonen å samle inn 200.000 brukte mobiltelefoner i Norge via idretten, retur i butikk og returkonvolutter.

– Det er et ambisiøst mål, men vi har stor tro på at norske idrettslag vil se nytten av dette, og ikke minst nordmenns ønske om å støtte opp om sitt lokale idrettslag. Vi vet også at folk flest ønsker å resirkulere dersom de opplever det som trygt, lett tilgjengelig og bidrar til et bedre miljø, og det tilbyr Telenor gjennom returprogrammet brukt mobil nye muligheter, sier Uribarri.

Dersom idretten klarer å samle inn 200.000 brukte mobiler, betyr det en dugnadsinntekt på 7 millioner kroner for norske idrettslag.

Millionvis av brukte mobiler i roteskuffen

Den landsomfattende undersøkelsen som ble utført av Norstat på vegne av Telenor forteller at 57 prosent av oss har inntil tre brukte mobiltelefoner liggende hjemme. Nesten to av ti nordmenn oppgir at de har flere enn fire brukte mobiltelefoner i skuffer og skap, og der blir de gjerne liggende en god stund.

– Det er svært viktig for miljøet at disse mobilene resirkuleres. Over 90 prosent av en mobiltelefons deler kan brukes på nytt, og det er stor knapphet på metaller og mineraler som utvinnes for å lage nye mobiltelefoner. Til nå har ikke bransjen eller folk flest vært flinke nok til å resirkulere brukte mobiltelefoner, derfor er det gledelig at Telenor og Norges Idrettsforbund går sammen om et felles løft for miljøet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Alle de innsamlede mobilene blir sendt til Telenors sertifiserte returpartner Regenersis i Storbritannia, hvor mobiltelefonene enten resirkuleres eller klargjøres for gjenbruk. Over 90 prosent av en mobiltelefons deler kan brukes på nytt. Nordmenns brukte mobiltelefoner kan også skape nye muligheter for andre, og mobiler som er i god stand vil bli videresolgt til velfungerende bruktmarkeder i Asia.

Viktig dugnadsinntekt for idrettslag

Avtalen ble undertegnet av Idrettspresident Tove Paule og Telenors sponsorsjef Petter Svendsen etter dagens debatt om mobilretur hos Telenor på Fornebu.

– Avtalen mellom Norges idrettsforbund og Telenor representerer en inntektsmulighet for idrettslagene som velger å være med og er et nytt og nyttig miljøkonsept. Norske idrettslag er kjent for sin sterke dugnadsånd og jeg er sikker på at klubber og lag over hele Norge vil gjøre en stor innsats, sier president i Norges idrettsforbund, Tove Paule.

Pilotinnsamling i de seks største byene

Allerede denne uken vil seks klubber i de største byene i Norge være de første til å starte den nasjonale innsamlingen av brukte mobiltelefoner. I tillegg har alle ansatte i Telenor bidratt ved å levere inn sine brukte mobiltelefoner på Mobilreturens dag.

– Vi må gjøre vårt for å gå foran, og det blir spennende å se hvilket resultat vi får etter vår interne aksjon blant nesten 5000 ansatte i Norge. Forhåpentligvis vil vi komme et langt skritt på veien mot målet om 200 000 innsamlede mobiltelefoner, sier Uribarri.

Det vil foregå pilotinnsamlinger med idrettslag i Oslo (Bækkelaget Sportsklubb), Kristiansand (Kristiansand Roklubb), Stavanger (Viking Håndball), Bergen (Turn og idrettslaget Hovding), Trondheim (Charlottenlund Sportsklubb) og I Tromsø (Tromsø IL). Andre lag som er interessert kan fra 2.mai melde seg på idrett.no. Hovedinnsamlingen vil starte i løpet av mai.